Sudoku

PRAVILA IGRE :

Pravilo igre je eno samo . Mrežo moramo s številkami od 1 do 9 zapolniti tako, da bo :

- v vsaki vrstici vseh 9 cifer in vsaka samo enkrat
- v vsakem stolpcu vseh 9 cifer in vsaka samo enkrat
- v vsakem od devetih manjših kvadratov vseh 9 cifer – spet vsaka natanko enkrat