Države Evropske Unije

Evropska unija je edinstvena gospodarska in politična povezava 28 evropskih držav.eu
Ustanovljena je bila po drugi svetovni vojni. Najprej se je začelo gospodarsko sodelovanje: države, ki med seboj trgujejo, postanejo gospodarsko odvisne druga od druge in se zato bolj izogibajo sporom.
Tako je leta 1958 nastala Evropska gospodarska skupnost (EGS), sprva gospodarska povezava šestih držav: Belgije, Francije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Nizozemske. Sčasoma je prerasla v ogromen enotni trg, ki se še razvija.

Avstrija   Belgija   Bolgarija  
Češka   Ciper   Danska  
Estonija   Finska   Francija  
Grčija   Hrvaška   Irska  
Italija   Latvija   Litva  
Luksemburg   Madžarska   Malta  
Nemčija   Nizozemska   Poljska  
Portugalska   Romunija   Slovaška  
Slovenija   Španija   Švedska  
Združeno kraljestvo Izstop iz EU 31.1.2020