Francija
Članstvo v EU: ustanovna članica (1952)
Glavno mesto: Pariz
Celotna površina: 550 000 km²
Prebivalstvo: 64,3 milijona
Denarna enota: Članica evrskega območja od leta 1999 (€)
Schengensko območje: Članica schengenskega območja od leta 1985

Francija sega od Severnega morja do Sredozemlja in je največja država v EU. Pokrajina je razgibana, z goratim vzhodom in jugom, kjer je tudi najvišji vrh Alp in zahodne Evrope Mont Blanc (4810 m). Nižinski del obsega štiri porečja: Seno na severu, Loaro in Garono, ki tečeta na zahod, in Rono, ki iz Ženevskega jezera teče proti Sredozemskem morju.

Predsednik republike ima pomembno politično vlogo: predseduje sejam ministrskega sveta (kabineta), v njegovi pristojnosti so tudi najpomembnejša področja zunanje politike in obrambe. Predsednik vlade je odgovoren za vsakodnevno vodenje države. Državljani predsednika republike izvolijo neposredno za pet let. Parlament sestavljata narodna skupščina, v katero volijo poslance neposredno vsakih pet let, in senat, ki ga izbere volilni odbor.

Gospodarstvo temelji na napredni industriji in uspešnem kmetijstvu. Glavne dejavnosti so avtomobilska industrija, letalska industrija, informacijska tehnologija, elektronika ter kemična, farmacevtska in modna industrija.

Francija je dala nekatere najpomembnejše evropske pisatelje in mislece: Descartesa in Pascala v 17. stoletju, Rousseauja in Voltairja v 18. stoletju, Balzaca, Baudelaira in Flauberta v 19. stoletju, Sartra in Camusa v 20. stoletju. V zadnjih dveh stoletjih so umetnost zaznamovali francoski slikarji Renoir, Monet, Cezanne, Gauguin, Matisse in Braque, če naštejemo le nekatere.

Francoska kuhinja je med najbolj izbranimi v Evropi, kuhanje in uživanje hrane pa sta del francoske kulture in načina življenja.

VIR: Evropska Unija