Hrvaška
Članstvo v EU: 2013
Glavno mesto: Zagreb
Celotna površina: 56 594 km²
Prebivalstvo: 4 398 150
Denarna enota: EURO od 1.1.2023
Schengensko območje: 1. januar 2023

Predstavitev Hrvaške

Hrvaška meji na Bosno in Hercegovino, Madžarsko, Črno goro, Srbijo in Slovenijo. Osamosvojila se je leta 1991 po razpadu Jugoslavije.

Zgodovina

Kneževina Hrvaška je nastala v 8. stoletju, v 10. stoletju je postala kraljestvo, ki je bilo pod močnim vplivom sosednjih Avstrije in Madžarske. Med 15. in 17. stoletjem so deželo zaznamovali pogosti turški vpadi.

Zastava

Tri barve na hrvaški zastavi predstavljajo tri zgodovinske hrvaške dežele: Kraljevino Hrvaško (rdeča in bela), Kraljevino Slavonijo (bela in modra) in Kraljevino Dalmacijo (rdeča in modra).

Parlamentarna demokracija

Hrvaška je parlamentarna demokracija s tremi vejami oblasti: izvoljeni parlament (zakonodajna), vlada in izvoljeni predsednik države (izvršna) in neodvisno sodstvo (sodna).

Zemljepisne značilnosti

Hrvaška je večinoma nižinska dežela. Obiskovalce in turiste privablja zlasti njena obala s 1246 otoki, med njimi je stalno poseljenih le 48.

Hrvaška in EU

Hrvaška je 1. julija 2013 postala 28. država članica EU. Za članstvo v EU je zaprosila leta 2003, pogajanja so se začela leta 2005. 1. januarja leta 2023 se je pridružila Schengenskemu območju in v evrsko območje.

Tako kot druge države EU mora tudi Hrvaška prenesti v svojo zakonodajo predpise, ki so bili sprejeti na ravni EU, denimo glede varnosti hrane, priznavanja poklicnih kvalifikacij iz drugih držav EU ter cen za klice z mobilnih telefonov v tujini.

Glede nekaterih predpisov EU se je Hrvaška dogovorila za prehodno obdobje. Tako bo denimo do konca leta 2017 obdržala nižjo trošarino za cigarete, njeni ribiči bodo lahko še do junija 2014 uporabljali mreže, ki so drugod v EU sicer prepovedane.

VIR: Evropska Unija