Luksemburg
Članstvo v EU: ustanovna članica (1952)
Glavno mesto: Luxembourg
Celotna površina: 2 586 km²
Prebivalstvo: 0,5 milijona
Denarna enota: Članica evrskega območja od leta 1999 (€)
Schengensko območje: Članica schengenskega območja od leta 1985

Veliko vojvodstvo Luksemburg je majhna državica med Belgijo, Francijo in Nemčijo. Tudi njegova zgodovina je prepletena z zgodovino velikih sosed. Pokrajina je pretežno gričevnata in gozdnata.

Luksemburg je bil vse od 10. stoletja ločena, če že ne samostojna politična enota, čeprav so mu v dolgi zgodovini vladale mnoge države in vladarske hiše. Današnji Luksemburg je dedno vojvodstvo z enodomnim parlamentarnim sistemom.

Luksemburščina je podobna nemščini. Nemščina je za večino Luksemburžanov prvi tuji jezik in jezik medijev, francoščina pa je jezik uprave.

Luksemburško gospodarstvo temelji predvsem na bančništvu, zavarovalništvu in jeklarski industriji. Pomembna sta tudi poljedelstvo in pridelava vina.

Mnoge luksemburške specialitete so značilne za gozdnate predele, denimo zajčja obara in ardenska šunka. Na jedilnem listu sta pogosti tudi domača rečna postrv in ščuka.

Luksemburg si z Nemčijo deli vinorodno dolino Mozele. Prideluje dobra in priljubljena bela vina, tako kot druge severne evropske države pa tudi dobro pivo.

VIR: Evropska Unija