Nasveti za učenje


Zračenje prostora

Ne pozabi tudi na ZRAČENJE PROSTORA. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Kako si zapomniti?

Jaz si najbolje zapomnim tako, da snov preberem, zaprem zvezek ali učbenik in ponovim. Če se mi kje zatika preberem znova in tako naprej dokler mi ne gre gladko.

Prostor za učenje

Pred učenjem si pripravi prostor za učenje. Ta mora biti dovolj svetel in primerno topel.

Kako lahko pomagajo starši.

Vprašajte se, kaj od otroka pričakujete in kaj bi otrok rad ter ga informirajte, spodbujajte in pohvalite.

Kako si najbolje zapomniti?

Da si zapreš ušesa in glasno bereš.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da upošteva poznavanje in razumevanje učne snovi, sposobnost analize in interpretacije ter sposobnost ustvarjalne uporabe znanja

Pet pravil – pravilo 5.

Ne plonkaj !

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Ocenjevanje učenčevega znanja je lahko individualno ali skupinsko.
Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti.

Nasvet

Preden se začneš učiti,naredi domačo nalogo.Še pred tem pa si odpri okno, ker možgani boljše delujejo, če imajo dovolj kisika. Nato se začni učiti. Začni s tistim predmetom, ki ti najbolj dela težave. Tistega še posebej dobro ponovi. Obnovi vsako snov, ki ste jo jemali. Če je ne razumeš vprašaj starše ali učitelja. Uči se vsak dan. Uči se sproti. To pomaga. Uči se največ iz knjig in učbenika. Uči se vsaj pol ure temeljito. Potem si privošči sprostitev zunaj. Ko prideš noter,pa vse še 1x ponovi. Pomaga!

Učenje ob glasbi

Pojdi na miren kraj ali v naravo. Poglej si snov in med tem poslušaj glasbo. Večkrat ponovi isto snov ob isti glasbi. Potem ko boš vprašan/a se spomni glasbe in vsega se boš spolnil. Pomembno ! Ne uči se ob preveč živahni glasbi !!!

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Zavedaj se, da je namen šole pridobivanje novega znanja ter razvijanje prijateljstva med učitelji in učenci.

Spraševanje

Poslušaj, ko učitelj sprašuje sošolca ali sošolko!

Kako lahko pomagajo starši.

Resnično poslušajte svoje otroke in jim zaupajte.

Cilj miselnih vzorcev

Cilj miselnih vzorcev je:
* Porabiti manj časa za učenje;
* Narediti učenje učinkovitejše;
* Uriti možgane, da bodo spodobni stvarnega logičnega mišljenja, ločevanja bistva od nebistva, zapisovanje kratkih povzetkov, povezovanje pojmov. Ob izdelavi miselnega vzorca boš učno snov sprejemal z očmi, ušesi, roko, svinčnikom, flomastrom… – tako boš oblikoval miselni vzorec s svojo lastno domišljijo in iznajdljivostjo. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Dobro učenje

Najbolje je, da se učiš vedno v enaki sobi in ob primerni temperaturi

Čustvene potrebe

Čustva so tista, ki imajo pri učenju eno najpomembnejših vlog. So ključ do možganskih spominskih centrov, in to na različne načine. Pozitivne in negativne misli lahko povzročijo velike spremembe v načinu, kako možgani posredujejo informacije. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Recepti za gimnazijce

Čeprav si to že velikokrat slišal boš na koncu spoznal, da je sprotno učenje in redno pisanje domačih nalog najboljša pot do uspeha.

učenje

Preberi del, zapri knjigo in tako ponavljaj doker ne boš vso besedilo povadil. Potem poskusi brez branja v enem delu.

Recepti za gimnazijce

Največ znanja se odnese, če poslušaš snov v šoli in jo doma samo ponoviš.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se splošni uspeh učenca določi z ocenami: nezadosten (1), zadosten (2), dober (3) prav dober (4) in odličen (5).

Kako se učiti

Ko se učiš ti pomaga, da si narediš brošuro z vprašanji in odgovori, ki jih izpišeš in učbenika.

Pravila učenja

-uči se za dobre ocene.
-samostojno se uči .
-uči se ne rastresen.
-uči se vsaj pol ure.

Pomagajte otroku

Pomagajte otroku pri nalogi, in ga tako vzpodbujajte k učenju. Če je možno se učite z njim.

Vprašanja iz snovi

Nekaj pravil za boljše ocene.
1. V šoli dobro poslušaj 2. Ko prideš domov takoj naredi domačo nalogo 3. Iz snovi, ki ste jo v šoli jemali sestavi vprašanja in odgovore 4. Ponavljaj jih na vsake 3 ure ali več oziroma manj.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Znanje učenca, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem predmetu, se iz tega predmeta ne ocenjuje. Splošni uspeh se učencu določi na osnovi ocen pri vseh predmetih, iz katerih je bilo ocenjeno učenčevo znanje.

Dihanje

Med učenjem občasno 10-krat GLOBOKO VDIHNI. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Med odmorom

Med odmorom si postreži s pijačo. Popij vodo ali sok.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelj mora pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti učenčevo znanje oceniti takoj in učenca obenem seznaniti z oceno ter jo vpisati v predpisano dokumentacijo. Najkasneje v petih dneh mora oceno vpisati v redovalnico oddelka.

Lucy

Učim se in zraven poslušam glasbo.

Zelenjava

Jej čimveč sadja in zelenjave. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Prilizuj se učitelju

Čim bolj se prilizuj učitelju, da te ne bo imel na piki, ker pol ti noče dati dobre ocene, tudi če vse znaš.

Koncentracija

Poglej, najprej se lepo skoncentriraj in začni brati snov. Če ti kaj ne gre, pa si večkrat preberi tekst.

Zbranost

Uči se z odprtimi očmi, z glavo pokonci in jasnim obrazom – tako boš učinkovitejši. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Kako se učiš

Najprej si vzemi zvezek in si v njega zapiši vprašanja iz učne snovi ki jo ponavljaš. Nato pa poskusi odgovorit iz glave če ne gre pa si vzemi učbenik in si poišči odgovor nato pa vse skupaj ponovi poskusi saj deluje.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Ne piši in kracaj po mizah, pohištvu in drugem inventarju.