Nasveti za učenje


Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Splošni uspeh učenca v 4. in 5. razredu določi razrednik po posvetovanju z učitelji, ki poučujejo posamezne predmete ter ob sodelovanju učencev oddelka.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Pazi na svoje stvari, tuje pusti pri miru.

Pet pravil – pravilo 5.

Ne plonkaj !

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje.
Znanje učencev se pri vsakem predmetu oceni najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ne smejo biti vse ocene pridobljene na podlagi pisnih izdelkov.

Izdelaj miselni vzorec

1. Poišči veliko polo papirja. Na sredino papirja zapiši glavno točko ali pa naslov.
2. Za poudarek uporabljaj VELIKE TISKANE ČRKE.
3. Uporabljaj ključne besede in fraze. Varčuj s številom besed.
4. Uporabljaj flomastre in miselne vzorce oživi z barvami, ki naj imajo svoje pomene, s podčrtavanjem ali z obkroževanjem.
5. Namesto besed uporabljaj slike in simbole.
6. Miselne vzorce lahko opremiš tudi s puščicami, ki nakazujejo medsebojno povezave in odnose.
7. Izmisli si nove simbole. Tako si boš stvari lažje zapomnil!
8. Zabavaj se in bodi ustvarjalen. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pred zaključkom 9. razreda poteka zaključno preverjanje znanja učencev z nacionalnimi preizkusi, ki je v vlogi ocenjevanja znanja. Rezultati zaključnega preverjanja znanja se uporabljajo pri oblikovanju zaključne ocene ob zaključku osnovne šole.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami.
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev med šolskim letom ocenjuje z opisnimi in številčnimi ocenami, na koncu pouka v šolskem letu pa s številčnimi ocenami.
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev ocenjuje s številčnimi ocenami.

učenje

Preberi del, zapri knjigo in tako ponavljaj doker ne boš vso besedilo povadil. Potem poskusi brez branja v enem delu.

Telovadba

Občasno tudi VSTANI od knjige in se malo PRETEGNI ter naredi kakšno TELOVADNO VAJO. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Preberi snov

Snov preberem 5-krat, se vprašam in če mi ne gre gladko snov še enkrat preberem.

Na pamet

Nikoli ampak res NIKOLI se ne uči na pamet.

Hrana med učenjem

Med učenjem pojej kakšno sadje.Naredi si tudi odmor in pojej naprimer jogurt ali kaj podobnega.

Pomagajte otroku

Pomagajte otroku pri nalogi, in ga tako vzpodbujajte k učenju. Če je možno se učite z njim.

Leskova mast

Otrokom boste najbolj pomagali, če jih boste znali pravično kaznovati za spodrsljaje. Stroga, a pravična kazen vedno doseže svoj namen. Delovalo je pri mojem očetu, pri meni in pri mojih treh sinovih, ki so danes vsi magistri in doktorji znanosti.

Recepti za gimnazijce

Čeprav si to že velikokrat slišal boš na koncu spoznal, da je sprotno učenje in redno pisanje domačih nalog najboljša pot do uspeha.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se splošni uspeh učenca določi z ocenami: zadosten (2), dober (3), prav dober (4) in odličen (5). Učencu, ki bo ponavljal razred v skladu z 29. členom tega pravilnika, se splošni uspeh ne določi in ne vpiše v šolsko dokumentacijo.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Znanje učenca, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem predmetu, se iz tega predmeta ne ocenjuje. Splošni uspeh se učencu določi na osnovi ocen pri vseh predmetih, iz katerih je bilo ocenjeno učenčevo znanje.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pisne in druge izdelke mora učitelj oceniti, seznaniti učence z ocenami in ocene vpisati v redovalnico oddelka najkasneje v sedmih dneh po tem, ko učenci izdelke oddajo.

Prehrana

Ob pravilni hrani in negi se boš učil lažje, hitreje in z manj truda. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Kako si zapomniti?

Jaz si najbolje zapomnim tako, da snov preberem, zaprem zvezek ali učbenik in ponovim. Če se mi kje zatika preberem znova in tako naprej dokler mi ne gre gladko.

Dihanje

Med učenjem občasno 10-krat GLOBOKO VDIHNI. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Recepti za gimnazijce

Uči se vsak dan sproti, če le zmoreš.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V primeru, da je na podlagi pisnega izdelka več kot tretjina izdelkov učencev ocenjenih negativno, se ocenjevanje ponovi za vse učence. Učitelj mora pred ponovnim ocenjevanjem ugotoviti vzroke za neuspeh in jih analizirati skupaj z učenci ter o tem obvestiti tudi razrednika in ravnatelja.
V dokumentacijo se vpiše ocena ponovljenega ocenjevanja, razen za učence, ki so pri prvem ocenjevanju prejeli višjo oceno.

Hrana pred učenjem

Prvo se pošteno najej, potem malo počakaj, nato se pojdi učit. Da te med učenjem ne bo prijela lakota!

Kako se učiš z miselnim vzorcom

Naredi miselni vzorec in se ga nauči na pamet. Potem pa še enkrat nariši miselni vzorec, kot si si ga zapomnil.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih učenec opravlja zaključno preverjanje znanja, se zaključna ocena iz predmeta v 9. razredu oblikuje tedaj, ko ima učenec pozitivno oceno, s katero učitelj oceni učenčevo znanje iz predmeta v 9. razredu in pozitivno oceno iz zaključnega preverjanja znanja pri tem predmetu. Učenec ima pozitivno zaključno oceno iz predmeta tudi v primeru, ko so izpolnjeni pogoji iz drugega in tretjega odstavka 73. člena zakona o osnovni šoli.

Odmori

Če ti snov ne gre in si vprašan prav uro za odmorom ti svetujem, da se učiš med odmorom in ne porabljaš časa za neumnosti. Saj veš:

rana ura, zlata ura.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o učenčevem individualnem napredovanju.

Uči in nauči

Najprej preberi zadnjo snov iz šole in jo ponovi. Potem pa še ostalo snov. Če si mlajši od 10 let naj ti pri učenju pomagajo odrasli, tako da te vprašajo snov iz šole.

Recept za učenje

Ko se učiš moraš misliti samo na učno snov. V prostoru v katerem se učiš naj ne bo stvari, ki te privlačijo. Zrak naj bo svež in čist.

Odmori

V naprej si določi kratke 10 – minutne odmore po 40 – minutnem učenju.

Kako lahko pomagajo starši.

Pohvalite otroka, kadar je njegovo vedenje primerno in uspešno.

Kako si najbolje zapomnim?

Čim več si poskušam predstavljati v mislih.

Zapomni si pet trditev o učenju

-uči se sproti,
-domače naloge delaj sproti,
-ne delaj si plonkov,
-med poukom poslušaj,
-in ne špricaj pouka.

Učite se zvečer!

Če se boste učili uro-dve pred spanjem si boste veliko zapolnili, ker bodo vaši možgani med spanjem “premlevali” snov!