Nasveti za učenje


Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelj mora pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti učenčevo znanje oceniti takoj in učenca obenem seznaniti z oceno ter jo vpisati v predpisano dokumentacijo. Najkasneje v petih dneh mora oceno vpisati v redovalnico oddelka.

Recepti za gimnazijce

Ne odlašaj z učenjem in pisanjem domačih nalog. Kampanjsko učenje odpade.

Leskova mast

Otrokom boste najbolj pomagali, če jih boste znali pravično kaznovati za spodrsljaje. Stroga, a pravična kazen vedno doseže svoj namen. Delovalo je pri mojem očetu, pri meni in pri mojih treh sinovih, ki so danes vsi magistri in doktorji znanosti.

O učnih stilih

Izkušnje ljudje uporabljamo s pomočjo petih čutov. Nekateri čutila uporabljajo več in učinkovitejše, druge manj. 40% ljudi najraje uporablja vid, 40% pa sluh. Ostalih 20% ljudi pa dražljaje iz okolja sprejema z dotiki ali kinestitičnim pristopom. Le nekaj ljudi si pomaga z okusom in vonjem. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Preberi snov

Snov preberem 5-krat, se vprašam in če mi ne gre gladko snov še enkrat preberem.

Kaj piti

Najbolje da piješ vodo.

Uči se

Najpreprostejši nasvet ki ti ga lahko dam je uči se.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri ocenjevanju znanja učencev mora biti zagotovljena javnost ocenjevanja.

Kako se učiš z miselnim vzorcom

Naredi miselni vzorec in se ga nauči na pamet. Potem pa še enkrat nariši miselni vzorec, kot si si ga zapomnil.

Odmor

Pri učenju je zelo priporočljivo, da si vsakih 50 minut delaš odmor, ki naj traja 5-10 minut. Če si po kratkem času izčrpan, se za trenutek ustavi in naredi neka vaj: Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Kako si zapomniti?

Jaz si najbolje zapomnim tako, da snov preberem, zaprem zvezek ali učbenik in ponovim. Če se mi kje zatika preberem znova in tako naprej dokler mi ne gre gladko.

Delovni prostor

Na učenje vpliva tudi okolica. Zelo pomembni elementi so hrup, svetloba, temperatura, sedenje in telesna drža. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Ko delaš nalogo

Ko delaš nalogo je najbolje naslednje:
1. Soba mora dišati po tvojem naj parfumu
2. Ja, prižgi si glasbo
3. Privošči si odmore
4. Naj nihče ne hodi v sobo brez dovoljenja
5. Okno imej odprto

Recepti za gimnazijce

Sprotno učenje in redno pisanje domačih nalog je najboljši recept za uspeh.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih poteka nivojski pouk, učitelj ob zaključku šolskega leta oblikuje oceno iz predmeta v 9. razredu, s katero oceni učenčevo znanje iz predmeta, na način, opredeljen v drugem odstavku 19. člena. Ocena se v ustrezno dokumentacijo vpiše s točkami.

učenje

Preberi del, zapri knjigo in tako ponavljaj doker ne boš vso besedilo povadil. Potem poskusi brez branja v enem delu.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Znanje učenca iz posameznega predmeta ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje, če s tem pravilnikom ni drugače določeno.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na učne vsebine in razred.

Pravilo -vseno katero

Ne guncaj se na stolu!!!!

Kako si najbolje zapomnim?

Vedno naredim kratke povzetke ali miselne vzorce.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih učenec ne opravlja zaključnega preverjanja znanja, je ocena, s katero učitelj oceni učenčevo znanje iz predmeta v 9. razredu, obenem tudi zaključna ocena iz tega predmeta.

Pred učenjem

Pred učenjem nove snovi ponovi staro.

Recept za učenje

Ko se učiš moraš misliti samo na učno snov. V prostoru v katerem se učiš naj ne bo stvari, ki te privlačijo. Zrak naj bo svež in čist.

Nasvet za učenje

Napišeš si točke in pri vsaki točki zapišeš nekaj najpomembnejšega.

Zelenjava

Jej čimveč sadja in zelenjave. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

recept za gimnazijca

Več ko poslušaš, manj se ti je treba učit.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole se splošni uspeh učenca ne določi.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, za katere je s predmetnikom določena največ ena ura tedensko, se lahko učenčevo znanje v vsakem ocenjevalnem obdobju oceni samo enkrat.

Učenje z glasbo

Ko se lotiš učenja si daj slušalke v ušesa in si predvajaj klasično glasbo. Poskusi, deluje!

Kako si najbolje zapomnim?

Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učenčev splošni uspeh se določi tako, da se upoštevajo zaključne ocene pri vseh predmetih. Pri določitvi splošnega uspeha se upoštevajo tudi učenčevi dosežki na tekmovanjih, njegov odnos do obveznosti v šoli, prizadevanje pri učenju ter aktivno sodelovanje v interesnih in drugih dejavnostih.

Nasveti za učenje

Beri si naglas in si predstavljaj kaj bereš. Lahko si tudi izpišeš pomembne stvari :) .

Kako si najbolje zapomnim?

Naredim si izpiske v katere napišem samo ključne stvari .

Uči in nauči

Najprej preberi zadnjo snov iz šole in jo ponovi. Potem pa še ostalo snov. Če si mlajši od 10 let naj ti pri učenju pomagajo odrasli, tako da te vprašajo snov iz šole.

ODLAŠANJE

NIKOLI NE ODLAŠAJ Z UČENJEM!!!