Nasveti za učenje


Recept za učenje

Ko se učiš moraš misliti samo na učno snov. V prostoru v katerem se učiš naj ne bo stvari, ki te privlačijo. Zrak naj bo svež in čist.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da daje učencem, učiteljem in staršem povratne informacije o učenčevem individualnem napredovanju.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih ne poteka nivojski pouk, učitelj ob zaključku šolskega leta oblikuje oceno, s katero oceni učenčevo znanje iz predmeta, na enak način, kot zaključno oceno v 8. razredu. V redovalnico se vpišejo številčne ocene.

Pomagajte otroku

Pomagajte otroku pri nalogi, in ga tako vzpodbujajte k učenju. Če je možno se učite z njim.

Družbene potrebe

Ljudje imamo tudi različne družbene potrebe. Nekateri se raje učimo sami, drugi so uspešnejši v dvoje ali v skupinah. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Recepti za gimnazijce

Raje pol ure vsak dan kot ves dan zadnji dan.

Kako naj si zapomnim!?

Uporabljaj debele flumastre! Z njimi si podčrtaj zapiske. Kar je zelo pomembno z rdečo, srednje pomembno z rumeno in malo oz. skoraj nič pomembno z zeleno. Če se le da snov ponavljaj na glas ali si jo nariši ali napiši. Prosi starše, da te izprašajo. Pred in po učenju si privošči vsaj eno uro sprostitve. Branje, kolesarjenje… Privošči si tudi spanec!

Odpadki mimo koša

Ko je okoli koša in vašega prostora vse očiščeno in učilnica pospravljena, takrat jo lahko zapustite.

Kako lahko pomagajo starši.

Resnično poslušajte svoje otroke in jim zaupajte.

Uči in nauči

Najprej preberi zadnjo snov iz šole in jo ponovi. Potem pa še ostalo snov. Če si mlajši od 10 let naj ti pri učenju pomagajo odrasli, tako da te vprašajo snov iz šole.

Z učbenikom

Iz učbenika beri na glasi (osredotoči se) in nato glasno vse ponovi. Ali pa si naredi miselni vzorec.

Koncentracija

Poglej, najprej se lepo skoncentriraj in začni brati snov. Če ti kaj ne gre, pa si večkrat preberi tekst.

Kaj jesti za boljše učenje?

Uživajte banane, ki so lahko prebavljive in bogate s kalijem. Pa tudi vitamin C, ki v možganskih celicah spodbuja lastnosti pomnenja. Torej pogumno na krožnik s kivijem, peteršiljem, limonami, pa ne pozabite na banane!

Nasvet

Ko se učim mislim samo na tekočo snov.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Pazi na svoje stvari, tuje pusti pri miru.

Učenje z glasbo

Ko se lotiš učenja si daj slušalke v ušesa in si predvajaj klasično glasbo. Poskusi, deluje!

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Ob koncu prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja se znanje učencev preverja na podlagi nacionalnih preizkusov znanja. Rezultati preverjanja znanja so šoli, učencem in njihovim staršem dodatna informacija o doseženem znanju učencev in ne smejo vplivati na zaključno oceno pri posameznem predmetu in na splošni uspeh učenca.

Kako lahko pomagajo starši.

Pohvalite otroka, kadar je njegovo vedenje primerno in uspešno.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih ne poteka nivojski pouk, učenec pa iz njih opravlja zaključno preverjanje znanja, učitelj oblikuje zaključno oceno tako, da izračuna povprečje ocene, s katero učitelj oceni učenčevo znanje iz predmeta v 9. razredu, in ocene iz tega predmeta pri zaključnem preverjanju znanja. Če povprečje obeh ocen ni celo število, se ocena zaključi navzgor.

Kako si zapomniti?

Jaz si najbolje zapomnim tako, da snov preberem, zaprem zvezek ali učbenik in ponovim. Če se mi kje zatika preberem znova in tako naprej dokler mi ne gre gladko.

Kako si najbolje zapomnim?

Večkrat si preberem knjigo in zvezek.

Kako naj si zapomnim?

Posnamem se na kaseto in večkrat poslušam ter si to zapomnim kot bi trenil. Pa še govoriti in misliti mi ni treba hkrati. Super!

Spraševanje

Poslušaj, ko učitelj sprašuje sošolca ali sošolko!

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da omogoča učencu kritični premislek in vpogled v osvojeno znanje.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelj mora pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti učenčevo znanje oceniti takoj in učenca obenem seznaniti z oceno ter jo vpisati v predpisano dokumentacijo. Najkasneje v petih dneh mora oceno vpisati v redovalnico oddelka.

Prehrana

Ob pravilni hrani in negi se boš učil lažje, hitreje in z manj truda. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Recepti za gimnazijce

Čeprav si to že velikokrat slišal boš na koncu spoznal, da je sprotno učenje in redno pisanje domačih nalog najboljša pot do uspeha.

Telovadba

Med učenjem nekajkrat POSKOČI na mestu. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Pravilo

90 % tega kar sam narediš ti ostane v spominu, zato delaj domače naloge.

recept za gimnazijca

Več ko poslušaš, manj se ti je treba učit.

Med odmorom

Med odmorom si postreži s pijačo. Popij vodo ali sok.

Lahka hrana

Ko se učiš, si želodec napolni z lahko prebavljivo hrano, ki te pri učenju ne bo ovirala. Priporočljivo je omejiti hrano, ki je za telo pretežka (hrano z veliko maščobami in visoko koncentracijo sladkorja). Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Hrana med učenjem

Med učenjem pojej kakšno sadje.Naredi si tudi odmor in pojej naprimer jogurt ali kaj podobnega.

Koliko obrokov moram pojesti na dan?

Na dan moram pojesti pet obrokov! ampak pri vsakem obroku vzamem po malo hrane!

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se splošni uspeh učenca določi z ocenami: zadosten (2), dober (3), prav dober (4) in odličen (5). Učencu, ki bo ponavljal razred v skladu z 29. členom tega pravilnika, se splošni uspeh ne določi in ne vpiše v šolsko dokumentacijo.