Nasveti za učenje


Kako si najbolj zapomnim?

V roke vzemi zvezek ali učbenik vse hitro preleti, nato naredi miselni vzorec in si ga večkrat poglej. Ko to narediš si vse še enkrat v knjigi preberi in potem ponovi. Tako ti bo šlo bolje.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Starši imajo pravico do vpogleda v pisne in druge izdelke učenca in v njegove ocene v šolski dokumentaciji. Starši imajo pravico vpogleda le v izdelke ali ocene za svojega otroka.
Na zahtevo staršev učitelj, ki oceni pisni izdelek, izroči fotokopijo učenčevega pisnega izdelka.

Lističi

1)Napiši si lističe. Na njih napiši gavne stvari,ki si jih moraš zapomniti. Obstrizi konice in jih ponovi pred spanjem.
2)uči se v čisti sobi
3)ko se uči bodi z mislimi pri stvari
4) na internetu poiči spletne strani za učenje…

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja. Ocenjevanje znanja določene učne snovi se med šolskim letom opravlja po tem, ko je bila učna snov posredovana, utrjena in je bilo preverjeno, da so jo učenci razumeli ter osvojili.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Do učiteljev, delavcev šole in sošolcev bodi spoštljiv in vljuden.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih ne poteka nivojski pouk, učenec pa iz njih opravlja zaključno preverjanje znanja, učitelj oblikuje zaključno oceno tako, da izračuna povprečje ocene, s katero učitelj oceni učenčevo znanje iz predmeta v 9. razredu, in ocene iz tega predmeta pri zaključnem preverjanju znanja. Če povprečje obeh ocen ni celo število, se ocena zaključi navzgor.

Pomembno je razumeti

Pri matematiki se ni potrebno učiti le snov in sistem računanja. Pomembno je, da zastopiš snov in poznaš sistem računanja.

Učenje

Jaz si to snov katero se učimo najbolje zapomnim tako, da berem naglas in si še zapisujem. In pa vsak dan ponovim kar smo se učili

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Ne piši in kracaj po mizah, pohištvu in drugem inventarju.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da uporablja različne načine preverjanja in ocenjevanja znanja glede na učne vsebine in razred.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Po pouku pojdi takoj domov ali počakaj v varstvu.

Z učbenikom

Iz učbenika beri na glasi (osredotoči se) in nato glasno vse ponovi. Ali pa si naredi miselni vzorec.

Kako do lažjega koncentriranja !

Pred samim učenjem pojej banano. Deluje!

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Preverjanje znanja pred obravnavo novih učnih vsebin je namenjeno ugotavljanju učenčevega predznanja.

Delovni prostor

Uredi si svoj prostor po svojem okusu – prijazno, privlačno, prijetno – tako, da bo tebi všeč. Prostor v katerem se učiš, mora imeti dovolj dnevne svetlobe in ponoči pravilno osvetlitev. Če je le možno, imej možnost za pogled v nebo ali v zelenje (to bo spočilo tvoje utrujeno oko). Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Kako si najbolj zapomnim

Ključne besede podčrtavam z markerji in jih preberem.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih poteka nivojski pouk, učitelj ob zaključku šolskega leta oblikuje oceno iz predmeta v 9. razredu, s katero oceni učenčevo znanje iz predmeta, na način, opredeljen v drugem odstavku 19. člena. Ocena se v ustrezno dokumentacijo vpiše s točkami.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učencu, ki ima popravni izpit, se splošni uspeh določi po opravljenem izpitu ali po poteku roka za opravljanje popravnih izpitov. Splošni uspeh določi oddelčni učiteljski zbor na predlog razrednika.
Učencu, ki ima razredni ali predmetni izpit, splošni uspeh po opravljenem izpitu določi oddelčni učiteljski zbor na predlog razrednika.

Prostor za učenje

Pred učenjem si pripravi prostor za učenje. Ta mora biti dovolj svetel in primerno topel.

Zajtrk

Če se še tako zagnano učite sodelujete v šoli…
vam brez zdravega zajtrka ne bo uspelo!

Recepti za gimnazijce

Ne manjkaj pri pouku, poskušaj od vsake ure čim več odnesti, tako ti ne bo treba doma vsega še enkrat obdelati.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Preverjanje znanja med učnim procesom je namenjeno ugotavljanju učenčevega razumevanja učnih vsebin ter analiziranju in odpravljanju vzrokov, zaradi katerih učenec te vsebine slabo razume ali jih ne razume.

Kako se učiti!

V roke primeš zvezek in učbenik in si ga na hitro prelistaš. Ustaviš se pri snovi katero se boš učil. Preberemš 2-krat do 3-krat in narediš miselni vzorec te snovi. Tako narediš za vsako snov. Če ne razumeš kakšne snovi vprašaj starše ali učitelja. Če bi si rad ves miselni vzorec zapomnil si pošpricaj z različnimi parfumi. Pomaga ! Verjemi-tako se jaz učim enkrat na teden. Drugače pa normalno tako kot vi!

Kaj pojesti pred testom ?

Pred testom vedno pojej čokolado. Veliko uspeha.

Med odmorom

Med odmorom pojdi ven in naredi nekaj gibalnih vaj. Če se boš med odmorom vsedel pred tv ali računalnik te bo začela boleti glava in boš vse kar si se naučil pozabil.

Sprotno učenje

Najboljše je sprotno učenje. Tako si snov lažje zapomnimo.

Kako naj si zapomnim?

Posnamem se na kaseto in večkrat poslušam ter si to zapomnim kot bi trenil. Pa še govoriti in misliti mi ni treba hkrati. Super!

Kako lahko pomagajo starši.

Skupaj z njim gradite njegovo samopodobo in svet vrednot.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Rezultati zaključnega preverjanja znanja se pri predmetih, pri katerih poteka nivojski pouk, izrazijo v točkah, pri ostalih predmetih pa s številčno oceno.

Kako si najbolje zapomnim?

Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Aktivno sodeluj pri pouku in pozorno poslušaj učiteljevo razlago.

Recepti za gimnazijce

Ne odlašaj z učenjem in pisanjem domačih nalog. Kampanjsko učenje odpade.

Prilizuj se učitelju

Čim bolj se prilizuj učitelju, da te ne bo imel na piki, ker pol ti noče dati dobre ocene, tudi če vse znaš.

Kako si najbolje zapomnim?

Naredim si izpiske v katere napišem samo ključne stvari .

Nasvet

Ko se učim mislim samo na tekočo snov.