Nasveti za učenje


Spraševanje

Poslušaj, ko učitelj sprašuje sošolca ali sošolko!

Izdelaj miselni vzorec

1. Poišči veliko polo papirja. Na sredino papirja zapiši glavno točko ali pa naslov.
2. Za poudarek uporabljaj VELIKE TISKANE ČRKE.
3. Uporabljaj ključne besede in fraze. Varčuj s številom besed.
4. Uporabljaj flomastre in miselne vzorce oživi z barvami, ki naj imajo svoje pomene, s podčrtavanjem ali z obkroževanjem.
5. Namesto besed uporabljaj slike in simbole.
6. Miselne vzorce lahko opremiš tudi s puščicami, ki nakazujejo medsebojno povezave in odnose.
7. Izmisli si nove simbole. Tako si boš stvari lažje zapomnil!
8. Zabavaj se in bodi ustvarjalen. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Prostor

Izberi si tih-miren prostor in si prižgi uspavanke za dojenčke-daj po tiho in vso snov preberi. Starši naj ti medtem ali potem napišejo nekaj nalog iz te snovi in nato tudi preverijo.

Ko delaš nalogo

Ko delaš nalogo je najbolje naslednje:
1. Soba mora dišati po tvojem naj parfumu
2. Ja, prižgi si glasbo
3. Privošči si odmore
4. Naj nihče ne hodi v sobo brez dovoljenja
5. Okno imej odprto

Resnično deluje

Najbolje je, če vam učiteljica da list z vprašanji. V nasprotnem primeru si sam/a napiši vprašanja na list (vem, morda se ti bo zdelo brez veze, a v resnici moraš to narediti-to je ključni korak!). Nato si odgovori na vprašanja-brez učbenikov! Tako preveriš, koliko znaš. Nato si z barvami naredi kljukico (znaš), krogec (srednje) ali križec (ne znaš). Nato odpri učbenik/zvezek in najdi pravilne odgovore na vprašanja. Ponavljaj jih. Nato zapri učbenik/zvezek in opravi “preverjenje”. To poteka tako, da si na nov list napišeš odgovore na vprašanja, ki si jih prej zapisal/a (ali jih je napisala učiteljica ;) . Potem jih preveri. Če je kaj narobe, to ponavljaj. Potem se pojdi “preverjat” k staršem. Oni naj te sprašujejo, ti jim pa odgovarjaj. In že znaš učno snov kot pesmico! Čeprav ti vzeme kar nekaj časa, (2 uri in pol) resnično deluje, namreč jaz sem to naredila in se zeloooo dobro naučila kar osem poglavij!!) PREIZKUSITE, NE BO VAM ŽAL.

Pet pravil – pravilo 3.

Uči se redno!

Kaj narediti da si bolje zapomnimo snov?

Po vsaki snovi si vzemi zvezke domov in si preglej in preberi kaj ste delali ta dan.

Pred učenjem

Pred učenjem nove snovi ponovi staro.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Starši imajo pravico do vpogleda v pisne in druge izdelke učenca in v njegove ocene v šolski dokumentaciji. Starši imajo pravico vpogleda le v izdelke ali ocene za svojega otroka.
Na zahtevo staršev učitelj, ki oceni pisni izdelek, izroči fotokopijo učenčevega pisnega izdelka.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih ne poteka nivojski pouk, učitelj ob zaključku šolskega leta oblikuje oceno, s katero oceni učenčevo znanje iz predmeta, na enak način, kot zaključno oceno v 8. razredu. V redovalnico se vpišejo številčne ocene.

Nasvet

Ko se učim mislim samo na tekočo snov.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja. Ocenjevanje znanja določene učne snovi se med šolskim letom opravlja po tem, ko je bila učna snov posredovana, utrjena in je bilo preverjeno, da so jo učenci razumeli ter osvojili.

Pomembno je razumeti

Pri matematiki se ni potrebno učiti le snov in sistem računanja. Pomembno je, da zastopiš snov in poznaš sistem računanja.

Med odmorom

Med odmorom pojdi ven in naredi nekaj gibalnih vaj. Če se boš med odmorom vsedel pred tv ali računalnik te bo začela boleti glava in boš vse kar si se naučil pozabil.

Kako lahko pomagajo starši.

Spoštujte otroka!

Pravilo je eno samo

NIKOLI SE NIČESAR NE UČI NA PAMET. Ko besedilo prebereš si ga poskusiš zapomniti po svoje. Oblikuj si svoje stavke!! Veliko uspehov! :)

Koncentracija

Poglej, najprej se lepo skoncentriraj in začni brati snov. Če ti kaj ne gre, pa si večkrat preberi tekst.

Kako si najbolj zapomnim

Ključne besede podčrtavam z markerji in jih preberem.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Pazi na svoje stvari, tuje pusti pri miru.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih učenec ne opravlja zaključnega preverjanja znanja, je ocena, s katero učitelj oceni učenčevo znanje iz predmeta v 9. razredu, obenem tudi zaključna ocena iz tega predmeta.

Kako si najbolje zapomnim?

Najprej preberi odstavek in nato na list papirja napiši najpomembnejše stvari. Tako naredi z vsem odstavki in snovmi. Na koncu vse preberi…

Kako si najbolje zapomnim?

Večkrat si preberem knjigo in zvezek.

Recept za učenje

Ko se učiš moraš misliti samo na učno snov. V prostoru v katerem se učiš naj ne bo stvari, ki te privlačijo. Zrak naj bo svež in čist.

Sprotno učenje

Najboljše je sprotno učenje. Tako si snov lažje zapomnimo.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, za katere je s predmetnikom določena največ ena ura tedensko, se lahko učenčevo znanje v vsakem ocenjevalnem obdobju oceni samo enkrat.

Kako lahko pomagajo starši.

Resnično poslušajte svoje otroke in jim zaupajte.

Zapomni si pet trditev o učenju

-uči se sproti,
-domače naloge delaj sproti,
-ne delaj si plonkov,
-med poukom poslušaj,
-in ne špricaj pouka.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Ob koncu prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja se znanje učencev preverja na podlagi nacionalnih preizkusov znanja. Rezultati preverjanja znanja so šoli, učencem in njihovim staršem dodatna informacija o doseženem znanju učencev in ne smejo vplivati na zaključno oceno pri posameznem predmetu in na splošni uspeh učenca.

Z učbenikom

Iz učbenika beri na glasi (osredotoči se) in nato glasno vse ponovi. Ali pa si naredi miselni vzorec.

Preberi snov

Snov preberem 5-krat, se vprašam in če mi ne gre gladko snov še enkrat preberem.

Kako se učiš z miselnim vzorcom

Naredi miselni vzorec in se ga nauči na pamet. Potem pa še enkrat nariši miselni vzorec, kot si si ga zapomnil.

Odmor

Pri učenju je zelo priporočljivo, da si vsakih 50 minut delaš odmor, ki naj traja 5-10 minut. Če si po kratkem času izčrpan, se za trenutek ustavi in naredi neka vaj: Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Zajtrk

Vsako jutro si privošči dober zajtrk, ki naj vsebuje tudi obilico svežega sadja. Delovanje možganov je v precejšni meri odvisno od hrane, ki ste jo zaužili zjutraj. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Kako se učiti!

V roke primeš zvezek in učbenik in si ga na hitro prelistaš. Ustaviš se pri snovi katero se boš učil. Preberemš 2-krat do 3-krat in narediš miselni vzorec te snovi. Tako narediš za vsako snov. Če ne razumeš kakšne snovi vprašaj starše ali učitelja. Če bi si rad ves miselni vzorec zapomnil si pošpricaj z različnimi parfumi. Pomaga ! Verjemi-tako se jaz učim enkrat na teden. Drugače pa normalno tako kot vi!

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učencu, ki ima popravni izpit, se splošni uspeh določi po opravljenem izpitu ali po poteku roka za opravljanje popravnih izpitov. Splošni uspeh določi oddelčni učiteljski zbor na predlog razrednika.
Učencu, ki ima razredni ali predmetni izpit, splošni uspeh po opravljenem izpitu določi oddelčni učiteljski zbor na predlog razrednika.