Nasveti za učenje


Prilizuj se učitelju

Čim bolj se prilizuj učitelju, da te ne bo imel na piki, ker pol ti noče dati dobre ocene, tudi če vse znaš.

Najpomembnejša pravila za vse razrede

1.Uči se vedno
2.Potrudi se
3.Ne govori, da ti ne gre preden si sploh ocenjen in vse znaš
4.Ne izpuščaj snovi
5.Uči se vsaj 3 ure na dan če ti ne gre.
6.Če ti učenje gre od rok se uči vsaj 30 min.
7.Ne poslušaj prijateljev in tudi ne tistih najboljših.
8.Ne prepisuj.
9.Uči se tako kot veš , da je prav.
10.Ne deri se na starše če ti želijo pomagati, ker ti želijo samo dobro.
11.Ne bodi lenivec.
12.Ne pozabi kdaj si vprašan.
13.Ne vadi premalo.
14.Učenje ti ne sme biti brezvezno.

Zakaj so na začetku dobre ocene dobre:
Če si na začetku dober in se ekrat zmotiš ti še oprostijo, če si slab ti ne!

Najboljše kar lahko misliš o šoli : da je zelo dobra in koristna in, da se je dobro učiti.

Pomoč pri učenju : ne sprejmi pomoči prijateljev tudi ne tistih najboljših, ne prepisuj in ne razburjaj se ko ti starši želijo pomagati.

Pet pravil – pravilo 5.

Ne plonkaj !

Recepti za gimnazijce

Vzdržuj dobre odnose s profesorji, prijaznost se vedno obnese.

Učenje je izi :)

1.v šoli poslušaj in ne klepetaj. Polovico si zapomneš že v šoli! 2. Ko prideš iz šole ponovi, kar ste se učili v šoli! 3. Nato nekaj pojej in si vzemi čas zase. Ne glej TV-ja ali na računalniku saj boš pozabil/a vse kar si se naučil/a! 4. Pred učenjem pojej čokolado! 5. Med učenjem pij veliko tekočine! 6. Bodi v dobrih stikih z prijatelji! 7. Učenje v dvoje je lahko še kako zabavno. 8. Delaj miselne vzorce in imej urejene in živo pobarvane zapiske! Ko boš odprl/a zvezek bo veliko bolj prijetno, kot pa če je vse pusto in brezbarvno 9. Upoštevaj ta pravila in ocene bodo šle kmalu navzgor!

Preberi snov

Snov preberem 5-krat, se vprašam in če mi ne gre gladko snov še enkrat preberem.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih učenec ne opravlja zaključnega preverjanja znanja, je ocena, s katero učitelj oceni učenčevo znanje iz predmeta v 9. razredu, obenem tudi zaključna ocena iz tega predmeta.

Kako si najbolje zapomniti?

Da si zapreš ušesa in glasno bereš.

Kako se učiti

Ko se učiš ti pomaga, da si narediš brošuro z vprašanji in odgovori, ki jih izpišeš in učbenika.

Pravilo je eno samo

NIKOLI SE NIČESAR NE UČI NA PAMET. Ko besedilo prebereš si ga poskusiš zapomniti po svoje. Oblikuj si svoje stavke!! Veliko uspehov! :)

Uči se sproti

Vsak dan, ko prideš domov iz šole še enkrat ponovi vso dnevno snov. Preberi jo počasi in tako, da jo boš razumel. Kar ne razumeš napiši na manjši listek in ga prilepi v zvezek, da te bo opomnil kaj moraš vprašati učiteljico pri naslednji uri.

pa srečno učenje in dobivanje dobrih ocen **

Kako se vedem pri pouku?

Pri pouku moraš poslušati sodelovati sedeti pravilno na stolu!

Recept za učenje

Največ snovi se pozabi takoj po učenju, zato snov ponovi še enkrat čez eno uro in naslednji dan.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Znanje učenca, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem predmetu, se iz tega predmeta ne ocenjuje. Splošni uspeh se učencu določi na osnovi ocen pri vseh predmetih, iz katerih je bilo ocenjeno učenčevo znanje.

Odpadki mimo koša

Ko je okoli koša in vašega prostora vse očiščeno in učilnica pospravljena, takrat jo lahko zapustite.

Delovni prostor

Uredi si delovno mizo, zato da bo koncentracija boljša. Poskrbi, da okoli sebe ne boš imel stvari, ki te privlačijo. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Kako lahko pomagajo starši.

Skupaj z njim gradite njegovo samopodobo in svet vrednot.

Prostor

Izberi si tih-miren prostor in si prižgi uspavanke za dojenčke-daj po tiho in vso snov preberi. Starši naj ti medtem ali potem napišejo nekaj nalog iz te snovi in nato tudi preverijo.

Odmori

V naprej si določi kratke 10 – minutne odmore po 40 – minutnem učenju.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja. Ocenjevanje znanja določene učne snovi se med šolskim letom opravlja po tem, ko je bila učna snov posredovana, utrjena in je bilo preverjeno, da so jo učenci razumeli ter osvojili.

Leskova mast

Otrokom boste najbolj pomagali, če jih boste znali pravično kaznovati za spodrsljaje. Stroga, a pravična kazen vedno doseže svoj namen. Delovalo je pri mojem očetu, pri meni in pri mojih treh sinovih, ki so danes vsi magistri in doktorji znanosti.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Preverjanje znanja ob koncu obravnave novih učnih vsebin je namenjeno ugotavljanju, kako učenec razume celoto obravnavanih učnih vsebin.

Pravila učenja

-uči se za dobre ocene.
-samostojno se uči .
-uči se ne rastresen.
-uči se vsaj pol ure.

Pomagajte otroku

Pomagajte otroku pri nalogi, in ga tako vzpodbujajte k učenju. Če je možno se učite z njim.

Delovni prostor

Na učenje vpliva tudi okolica. Zelo pomembni elementi so hrup, svetloba, temperatura, sedenje in telesna drža. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Recepti za gimnazijce

Uči se vsak dan sproti, če le zmoreš.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelji med šolskim letom na govorilnih urah, na roditeljskih sestankih in pri drugih oblikah sodelovanja starše oziroma zakonite zastopnike učenca (v nadaljnjem besedilu: starši) seznanijo z učenčevim uspehom.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Preverjanje znanja med učnim procesom je namenjeno ugotavljanju učenčevega razumevanja učnih vsebin ter analiziranju in odpravljanju vzrokov, zaradi katerih učenec te vsebine slabo razume ali jih ne razume.

Zbranost

Uči se z odprtimi očmi, z glavo pokonci in jasnim obrazom – tako boš učinkovitejši. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Lističi

1)Napiši si lističe. Na njih napiši gavne stvari,ki si jih moraš zapomniti. Obstrizi konice in jih ponovi pred spanjem.
2)uči se v čisti sobi
3)ko se uči bodi z mislimi pri stvari
4) na internetu poiči spletne strani za učenje…

Kako lahko pomagajo starši.

Spoštujte otroka!

UČENJE

Pri učenju potrebuješ moč in energijo , zato ti priporočam da poješ mlečno čokolado npr. MILKO

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Ocenjevanje učenčevega znanja je lahko individualno ali skupinsko.
Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge dejavnosti.

Dihanje

Med učenjem PRAVILNO DIHAJ: dihaj skozi nos. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Pet pravil -Pravilo 1.

Ne špricaj!