Nasveti za učenje


Recept za učenje

Po vsaki učni uri ponovi snov, ki si jo predelal.

ODLAŠANJE

NIKOLI NE ODLAŠAJ Z UČENJEM!!!

Pet pravil – pravilo 3.

Uči se redno!

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Preverjanje znanja med učnim procesom je namenjeno ugotavljanju učenčevega razumevanja učnih vsebin ter analiziranju in odpravljanju vzrokov, zaradi katerih učenec te vsebine slabo razume ali jih ne razume.

Ko delaš nalogo

Ko delaš nalogo je najbolje naslednje:
1. Soba mora dišati po tvojem naj parfumu
2. Ja, prižgi si glasbo
3. Privošči si odmore
4. Naj nihče ne hodi v sobo brez dovoljenja
5. Okno imej odprto

Kako si najbolj zapomnim

Ključne besede podčrtavam z markerji in jih preberem.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Znanje učenca, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem predmetu, se iz tega predmeta ne ocenjuje. Splošni uspeh se učencu določi na osnovi ocen pri vseh predmetih, iz katerih je bilo ocenjeno učenčevo znanje.

Lucy

Učim se in zraven poslušam glasbo.

Kisik

Ljudje razmišljamo jasneje in delamo učinkoviteje, če možgani dobijo zadostno količino kisika. Teža možganov predstavlja samo 2% celotne telesne teže, vendar zahtevajo kar 20% kisika, ki ga dobimo v telo. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Pravilo -vseno katero

Ne guncaj se na stolu!!!!

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V 8. in 9. razredu se pri predmetih, pri katerih poteka nivojski pouk, znanje učencev med šolskim letom ocenjuje s točkami na lestvici od 1 do 10 in sicer na naslednji način:
– če učenec doseže standarde znanja na 1. ravni zahtevnosti, dobi največ 6 točk,
– če učenec doseže standarde znanja na 2. ravni zahtevnosti, dobi največ 8 točk,
– če učenec doseže standarde znanja na 3. ravni zahtevnosti, dobi največ 10 točk.
V redovalnico se vpišejo ocene v točkah na lestvici od 1 do 10.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Splošni uspeh učenca v 4. in 5. razredu določi razrednik po posvetovanju z učitelji, ki poučujejo posamezne predmete ter ob sodelovanju učencev oddelka.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Znanje učenca iz posameznega predmeta ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje, če s tem pravilnikom ni drugače določeno.

Nasvet za učenje

Preberi si snov in izdelaj miselni vzorec.

Kako si najbolje zapomnim?

Najprej preberi odstavek in nato na list papirja napiši najpomembnejše stvari. Tako naredi z vsem odstavki in snovmi. Na koncu vse preberi…

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Doma napiši domačo nalogo in se pripravi za naslednji dan.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole se splošni uspeh učenca ne določi.

Nasvet

Ko se učim mislim samo na tekočo snov.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V primeru, da je na podlagi pisnega izdelka več kot tretjina izdelkov učencev ocenjenih negativno, se ocenjevanje ponovi za vse učence. Učitelj mora pred ponovnim ocenjevanjem ugotoviti vzroke za neuspeh in jih analizirati skupaj z učenci ter o tem obvestiti tudi razrednika in ravnatelja.
V dokumentacijo se vpiše ocena ponovljenega ocenjevanja, razen za učence, ki so pri prvem ocenjevanju prejeli višjo oceno.

Spraševanje

Poslušaj, ko učitelj sprašuje sošolca ali sošolko!

Kakšna mora biti učilnica po končanem pouku?

Ko zapustiš učilnico in oddideš domov naj bo učilnica pospravljena. Stoli pri klopeh, klopi pa lepo poravnane. Tabla mora biti pobrisana na tleh pa ne sme biti odpadkov. Šele ko je učilnica taka lahko oddideš domov.

Zbranost

Uči se z odprtimi očmi, z glavo pokonci in jasnim obrazom – tako boš učinkovitejši. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Pet pravil – pravilo 2.

Piši domače naloge doma in ne zjutraj v šoli!

Kaj piti

Najbolje da piješ vodo.

Hrana pred učenjem

Prvo se pošteno najej, potem malo počakaj, nato se pojdi učit. Da te med učenjem ne bo prijela lakota!

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Splošni uspeh učenca v 6., 7., 8. in 9. razredu določi oddelčni učiteljski zbor na predlog razrednika. Razrednik oblikuje predlog ob sodelovanju učencev oddelka.

Delovni prostor

Uredi si delovno mizo, zato da bo koncentracija boljša. Poskrbi, da okoli sebe ne boš imel stvari, ki te privlačijo. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelj v osnovni šoli preverja in ocenjuje učenčevo znanje tako, da prispeva k demokratizaciji odnosov med učenci in učitelji.

Recept za učenje

Moj recept za učenje je lahko! Če se težko učiš moraš prvo prositi mamo/očeta da ti pomaga pri tem kar ne razumeš.Potem je druga točka ki prikazuje da moraš preden ko se učiš nekaj pojesti saj je učenje naporno.Predlagam da poješ celo skledo solate in 1L domačega jabolčnega soka.To ti bo dalo dobre misli na učenje zraven pa boš imel rad še malo zelenjave!

Parfum

Če svojo sobo poparfumate z svojim najljubšim parfumom si boste snov bolj zapolnili.POSKUSITE!!!

Leskova mast

Otrokom boste najbolj pomagali, če jih boste znali pravično kaznovati za spodrsljaje. Stroga, a pravična kazen vedno doseže svoj namen. Delovalo je pri mojem očetu, pri meni in pri mojih treh sinovih, ki so danes vsi magistri in doktorji znanosti.

Kako si najbolje zapomnim?

Vsak dan načrtujem učenje za naslednji dan in se držim načrta.

Recept za učenje

Obnovi in ponovi kar si prebral.

Pomembno je razumeti

Pri matematiki se ni potrebno učiti le snov in sistem računanja. Pomembno je, da zastopiš snov in poznaš sistem računanja.

Kaj narediti da si bolje zapomnimo snov?

Po vsaki snovi si vzemi zvezke domov in si preglej in preberi kaj ste delali ta dan.