Nasveti za učenje


Uči se

Najpreprostejši nasvet ki ti ga lahko dam je uči se.

Kako lahko pomagajo starši.

Pohvalite otroka, kadar je njegovo vedenje primerno in uspešno.

Učenje referatov

Govornih nastopov in referatov se ne piflaj in jih raje povej s svojimi besedami!

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Ob koncu 1., 2. in 3. razreda učitelj pri vsakem predmetu oblikuje zaključno opisno oceno, s katero opiše učenčev napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih.
Ob koncu 4., 5., 6. in 7. razreda učitelj pri vseh predmetih oblikuje zaključno številčno oceno. Pri tem oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih in upošteva ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel med šolskim letom.

Nasvet

Preden se začneš učiti,naredi domačo nalogo.Še pred tem pa si odpri okno, ker možgani boljše delujejo, če imajo dovolj kisika. Nato se začni učiti. Začni s tistim predmetom, ki ti najbolj dela težave. Tistega še posebej dobro ponovi. Obnovi vsako snov, ki ste jo jemali. Če je ne razumeš vprašaj starše ali učitelja. Uči se vsak dan. Uči se sproti. To pomaga. Uči se največ iz knjig in učbenika. Uči se vsaj pol ure temeljito. Potem si privošči sprostitev zunaj. Ko prideš noter,pa vse še 1x ponovi. Pomaga!

Učenje

Jaz si to snov katero se učimo najbolje zapomnim tako, da berem naglas in si še zapisujem. In pa vsak dan ponovim kar smo se učili

Družbene potrebe

Ljudje imamo tudi različne družbene potrebe. Nekateri se raje učimo sami, drugi so uspešnejši v dvoje ali v skupinah. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Zbranost

Uči se z odprtimi očmi, z glavo pokonci in jasnim obrazom – tako boš učinkovitejši. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Parfum

Če svojo sobo poparfumate z svojim najljubšim parfumom si boste snov bolj zapolnili.POSKUSITE!!!

Glasba med učenjem

Med odmori ali pa med učenjem (seveda, če ti to ne moti) POSLUŠAJ GLASBO, ki te stimulira in vzpodbuja. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V 8. in 9. razredu se pri predmetih, pri katerih poteka nivojski pouk, znanje učencev med šolskim letom ocenjuje s točkami na lestvici od 1 do 10 in sicer na naslednji način:
– če učenec doseže standarde znanja na 1. ravni zahtevnosti, dobi največ 6 točk,
– če učenec doseže standarde znanja na 2. ravni zahtevnosti, dobi največ 8 točk,
– če učenec doseže standarde znanja na 3. ravni zahtevnosti, dobi največ 10 točk.
V redovalnico se vpišejo ocene v točkah na lestvici od 1 do 10.

Ali med učenjem lahko poslušam GLASBO?

Mnogi govorijo ,da med učenjem ne smemo poslušati glasbe.To NE DRŽI popolno! Če vas glasba sprošča, se tako lažje skoncenrirate na snov in ste nato tudi uspešni (torej se nekaj naučite). S tem popolnoma ni nič narobe. Če pa se med glasbo ne morete popolnoma skoncenrirati na snov pa bolje, da pozabite na poslušanje glasbe med učenjem. Pa srečno pri učenju z glasbo ali brez!

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Opisna ocena je z besedami izražen napredek učenca glede na doseganje v učnih načrtih opredeljenih ciljev oziroma standardov znanja.
S številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učencev na lestvici od 1 do 5. Številčne ocene so: nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5).
Ocena nezadostno (1) je negativna, druge ocene so pozitivne. Z negativno oceno je ocenjen učenec, ki ne doseže minimalnih standardov znanja, določenih v učnih načrtih.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Preverjanje znanja ob koncu obravnave novih učnih vsebin je namenjeno ugotavljanju, kako učenec razume celoto obravnavanih učnih vsebin.

Nasvet

Ko se učim mislim samo na tekočo snov.

Recepti za gimnazijce

Najbolj se posveti tistemu, kar najbolj sovražiš.

Kako si najbolj zapomnim

Ključne besede podčrtavam z markerji in jih preberem.

Čustvene potrebe

Čustva so tista, ki imajo pri učenju eno najpomembnejših vlog. So ključ do možganskih spominskih centrov, in to na različne načine. Pozitivne in negativne misli lahko povzročijo velike spremembe v načinu, kako možgani posredujejo informacije. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami.
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev med šolskim letom ocenjuje z opisnimi in številčnimi ocenami, na koncu pouka v šolskem letu pa s številčnimi ocenami.
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev ocenjuje s številčnimi ocenami.

Z učbenikom

Iz učbenika beri na glasi (osredotoči se) in nato glasno vse ponovi. Ali pa si naredi miselni vzorec.

Odmori

Če ti snov ne gre in si vprašan prav uro za odmorom ti svetujem, da se učiš med odmorom in ne porabljaš časa za neumnosti. Saj veš:

rana ura, zlata ura.

Učenje z glasbo

Ko se lotiš učenja si daj slušalke v ušesa in si predvajaj klasično glasbo. Poskusi, deluje!

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Vedno nosi s seboj vse šolske potrebščine.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Po pouku pojdi takoj domov ali počakaj v varstvu.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelj mora pri ocenjevanju ustnih odgovorov in dejavnosti učenčevo znanje oceniti takoj in učenca obenem seznaniti z oceno ter jo vpisati v predpisano dokumentacijo. Najkasneje v petih dneh mora oceno vpisati v redovalnico oddelka.

Izdelaj miselni vzorec

1. Poišči veliko polo papirja. Na sredino papirja zapiši glavno točko ali pa naslov.
2. Za poudarek uporabljaj VELIKE TISKANE ČRKE.
3. Uporabljaj ključne besede in fraze. Varčuj s številom besed.
4. Uporabljaj flomastre in miselne vzorce oživi z barvami, ki naj imajo svoje pomene, s podčrtavanjem ali z obkroževanjem.
5. Namesto besed uporabljaj slike in simbole.
6. Miselne vzorce lahko opremiš tudi s puščicami, ki nakazujejo medsebojno povezave in odnose.
7. Izmisli si nove simbole. Tako si boš stvari lažje zapomnil!
8. Zabavaj se in bodi ustvarjalen. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Pred spanjem večkratno ponavljanje

Učno snov, ki jo želiš znati, glasno in jasno posnemi na avdio kaseto, ki si jo pred spanjem, ko si opravil vse potrebno in ležiš v postelji, predvajaj, dokler se ne naveličaš, pri tem pa ponavljal s šepetanjem snov, ki jo slišiš. Zjutraj, ko se zbudiš, še enkrat ponovi celoten postopek in iz lastnih izkušenj ti povem, da boš snov imel v svoji glavi in opravil nalogo zadovoljivo.

Prostor

Izberi si tih-miren prostor in si prižgi uspavanke za dojenčke-daj po tiho in vso snov preberi. Starši naj ti medtem ali potem napišejo nekaj nalog iz te snovi in nato tudi preverijo.

Zajtrk

Vsako jutro si privošči dober zajtrk, ki naj vsebuje tudi obilico svežega sadja. Delovanje možganov je v precejšni meri odvisno od hrane, ki ste jo zaužili zjutraj. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Prostor za učenje

Vedno se uči v istem prostoru in ob istem času.

Hrana med učenjem

Med učenjem pojej kakšno sadje.Naredi si tudi odmor in pojej naprimer jogurt ali kaj podobnega.

Med odmorom

Med odmorom si postreži s pijačo. Popij vodo ali sok.

Zelenjava

Jej čimveč sadja in zelenjave. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pred zaključkom 9. razreda poteka zaključno preverjanje znanja učencev z nacionalnimi preizkusi, ki je v vlogi ocenjevanja znanja. Rezultati zaključnega preverjanja znanja se uporabljajo pri oblikovanju zaključne ocene ob zaključku osnovne šole.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

V šolo prihajaj točno vsaj 10 min. pred pričetkom pouka.