Nasveti za učenje


Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih učenec opravlja zaključno preverjanje znanja, se zaključna ocena iz predmeta v 9. razredu oblikuje tedaj, ko ima učenec pozitivno oceno, s katero učitelj oceni učenčevo znanje iz predmeta v 9. razredu in pozitivno oceno iz zaključnega preverjanja znanja pri tem predmetu. Učenec ima pozitivno zaključno oceno iz predmeta tudi v primeru, ko so izpolnjeni pogoji iz drugega in tretjega odstavka 73. člena zakona o osnovni šoli.

Telovadba

Občasno tudi VSTANI od knjige in se malo PRETEGNI ter naredi kakšno TELOVADNO VAJO. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Kako si najbolje zapomnim?

Čim več si poskušam predstavljati v mislih.

Recepti za gimnazijce

Ne odlašaj z učenjem in pisanjem domačih nalog. Kampanjsko učenje odpade.

Zajtrk

Če se še tako zagnano učite sodelujete v šoli…
vam brez zdravega zajtrka ne bo uspelo!

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Ob koncu 8. razreda učitelj pri predmetih, pri katerih ne poteka nivojski pouk, oblikuje zaključno številčno oceno na enak način, kot v drugem odstavku prejšnjega člena.
Pri predmetih, pri katerih poteka nivojski pouk, učitelj ob koncu šolskega leta oblikuje oceno v točkah. Pri tem oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih in upošteva točke, ki jih je učenec pri predmetu prejel med šolskim letom.
Učitelj oceno v točkah nato pretvori v zaključno številčno oceno v skladu s 17. členom tega pravilnika.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Ob koncu 1., 2. in 3. razreda učitelj pri vsakem predmetu oblikuje zaključno opisno oceno, s katero opiše učenčev napredek pri doseganju ciljev oziroma standardov znanja, opredeljenih v učnih načrtih.
Ob koncu 4., 5., 6. in 7. razreda učitelj pri vseh predmetih oblikuje zaključno številčno oceno. Pri tem oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih in upošteva ocene, ki jih je učenec pri predmetu prejel med šolskim letom.

Nasveti za učenje

Beri si naglas in si predstavljaj kaj bereš. Lahko si tudi izpišeš pomembne stvari :) .

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Preverjanje znanja pred obravnavo novih učnih vsebin je namenjeno ugotavljanju učenčevega predznanja.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se splošni uspeh učenca določi z ocenami: zadosten (2), dober (3), prav dober (4) in odličen (5). Učencu, ki bo ponavljal razred v skladu z 29. členom tega pravilnika, se splošni uspeh ne določi in ne vpiše v šolsko dokumentacijo.

Pred učenjem

Pred učenjem nove snovi ponovi staro.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Vedno nosi s seboj vse šolske potrebščine.

Čokolada

Jej čokolado, ker je dobra za možgane.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih ne poteka nivojski pouk, učitelj ob zaključku šolskega leta oblikuje oceno, s katero oceni učenčevo znanje iz predmeta, na enak način, kot zaključno oceno v 8. razredu. V redovalnico se vpišejo številčne ocene.

Recept za učenje

Obnovi in ponovi kar si prebral.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Ne piši in kracaj po mizah, pohištvu in drugem inventarju.

Kako si najbolje zapomnim?

Naredim si izpiske v katere napišem samo ključne stvari .

O učnih stilih

Izkušnje ljudje uporabljamo s pomočjo petih čutov. Nekateri čutila uporabljajo več in učinkovitejše, druge manj. 40% ljudi najraje uporablja vid, 40% pa sluh. Ostalih 20% ljudi pa dražljaje iz okolja sprejema z dotiki ali kinestitičnim pristopom. Le nekaj ljudi si pomaga z okusom in vonjem. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

učenje

Preberi del, zapri knjigo in tako ponavljaj doker ne boš vso besedilo povadil. Potem poskusi brez branja v enem delu.

Zračenje prostora

Ne pozabi tudi na ZRAČENJE PROSTORA. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Recepti za gimnazijce

Vzdržuj dobre odnose s profesorji, prijaznost se vedno obnese.

Kaj piti

Najbolje da piješ vodo.

zbranost

Uči se takrat, ko ti to paše, saj drugače nisi skoncetriran in se ti ne da učiti. Uredi si prostor in se uči. Ponavljaj po svojih besedah in to naglas.

Prehranjevalna veriga

Prehranjevalno verigo je dobro upoštevati:Zjutraj moramo jesti malico in zajtrk. Popoldne manši obrok,dopoldne kosilo in zvečer še večerjo.

pa še pregovor:
zjutraj jej kot kralj,
popoldne kot gospod,
zvečer pa kot berač

Cilj miselnih vzorcev

Cilj miselnih vzorcev je:
* Porabiti manj časa za učenje;
* Narediti učenje učinkovitejše;
* Uriti možgane, da bodo spodobni stvarnega logičnega mišljenja, ločevanja bistva od nebistva, zapisovanje kratkih povzetkov, povezovanje pojmov. Ob izdelavi miselnega vzorca boš učno snov sprejemal z očmi, ušesi, roko, svinčnikom, flomastrom… – tako boš oblikoval miselni vzorec s svojo lastno domišljijo in iznajdljivostjo. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Resnično deluje

Najbolje je, če vam učiteljica da list z vprašanji. V nasprotnem primeru si sam/a napiši vprašanja na list (vem, morda se ti bo zdelo brez veze, a v resnici moraš to narediti-to je ključni korak!). Nato si odgovori na vprašanja-brez učbenikov! Tako preveriš, koliko znaš. Nato si z barvami naredi kljukico (znaš), krogec (srednje) ali križec (ne znaš). Nato odpri učbenik/zvezek in najdi pravilne odgovore na vprašanja. Ponavljaj jih. Nato zapri učbenik/zvezek in opravi “preverjenje”. To poteka tako, da si na nov list napišeš odgovore na vprašanja, ki si jih prej zapisal/a (ali jih je napisala učiteljica ;) . Potem jih preveri. Če je kaj narobe, to ponavljaj. Potem se pojdi “preverjat” k staršem. Oni naj te sprašujejo, ti jim pa odgovarjaj. In že znaš učno snov kot pesmico! Čeprav ti vzeme kar nekaj časa, (2 uri in pol) resnično deluje, namreč jaz sem to naredila in se zeloooo dobro naučila kar osem poglavij!!) PREIZKUSITE, NE BO VAM ŽAL.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Znanje učenca, ki je iz zdravstvenih razlogov v celoti oproščen sodelovanja pri posameznem predmetu, se iz tega predmeta ne ocenjuje. Splošni uspeh se učencu določi na osnovi ocen pri vseh predmetih, iz katerih je bilo ocenjeno učenčevo znanje.

UČENJE

Pri učenju potrebuješ moč in energijo , zato ti priporočam da poješ mlečno čokolado npr. MILKO

Kako si najbolje zapomnim?

O snovi se pogovarjam skupaj s sošolci.

Nasvet

1)Ko prideš domov iz šole naredi domačo nalogo in iz vsake snovi ponovi tisto učno enoto,ki ste se jo učili tisti dan.2)Nato si iz vsake učne enote naredi miselni vzorec.3)Ko se naučiš prosi mamo ali oæeta naj te preveri ali dobro znaš vse povedati o tisti učni enoti.4)Pri učenju potrebuješ moč in energijo.5)Priporočam ti,da se vsak dan učiš.

Najvažnejše

Pri učenju moraš imeti veliko prostora, le tako se boš lahko zbral, po učenju si vzemi nekaj minutni odmor, nato pa ponovi, kar si se naučil.

Učenje

Jaz si to snov katero se učimo najbolje zapomnim tako, da berem naglas in si še zapisujem. In pa vsak dan ponovim kar smo se učili

Nasvet za znanje

Če hočeš veliko znati moraš v šoli veliko poslušati, pisati domače naloge in ko prideš domov narediš nalogo, potem pa samo ponoviš snovi in tako ti bo veliko lažje!

Prehrana

Ob pravilni hrani in negi se boš učil lažje, hitreje in z manj truda. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri predmetih, pri katerih poteka nivojski pouk, učitelj ob zaključku šolskega leta oblikuje oceno iz predmeta v 9. razredu, s katero oceni učenčevo znanje iz predmeta, na način, opredeljen v drugem odstavku 19. člena. Ocena se v ustrezno dokumentacijo vpiše s točkami.