Nasveti za učenje


Recept za učenje

Po vsaki učni uri ponovi snov, ki si jo predelal.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Pri vsakem predmetu se učenčevo znanje ocenjuje skozi vse ocenjevalno obdobje.
Znanje učencev se pri vsakem predmetu oceni najmanj dvakrat v ocenjevalnem obdobju, pri čemer ne smejo biti vse ocene pridobljene na podlagi pisnih izdelkov.

Kako naj se učim?

V šoli poslušaj učitelja in ne klepetaj. Če ti kaj ni jasno, le vprašaj. Doma pa vso snov še enkrat preberi in si jo nauči. Lahko si pomagaš z miselnim vzorcem. Nato prosi mamo, očeta ali starejšega brata, da te izpraša. Če boš to delal vsaj trikrat na teden, se ti bodo tvoje ocene zvišale za kar veliko.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev ocenjuje z opisnimi ocenami.
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev med šolskim letom ocenjuje z opisnimi in številčnimi ocenami, na koncu pouka v šolskem letu pa s številčnimi ocenami.
V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju se znanje učencev ocenjuje s številčnimi ocenami.

Kaj piti

Najbolje da piješ vodo.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Pazi na svoje stvari, tuje pusti pri miru.

Kako si najbolje zapomniti

Da si najprej enkrat prebereš potem pa podčrtaš pomebne besede in jih ponavljaš.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Učitelji med šolskim letom na govorilnih urah, na roditeljskih sestankih in pri drugih oblikah sodelovanja starše oziroma zakonite zastopnike učenca (v nadaljnjem besedilu: starši) seznanijo z učenčevim uspehom.

Nasvet za učenje

Napišeš si točke in pri vsaki točki zapišeš nekaj najpomembnejšega.

Pred učenjem

Pred učenjem nove snovi ponovi staro.

Hrana med učenjem

Med učenjem pojej kakšno sadje.Naredi si tudi odmor in pojej naprimer jogurt ali kaj podobnega.

prostor

Vedno se uči v istem, ne pretoplem in ne prehladnem prostoru. Na mizi imej čim manj reči, saj se lahko pri učenju zgodi, da obrneš pozornost nanje. PO 20 min si privošči odmor !

Med odmorom

Med odmorom pojdi ven in naredi nekaj gibalnih vaj. Če se boš med odmorom vsedel pred tv ali računalnik te bo začela boleti glava in boš vse kar si se naučil pozabil.

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Zavedaj se, da je namen šole pridobivanje novega znanja ter razvijanje prijateljstva med učitelji in učenci.

Pravilo

90 % tega kar sam narediš ti ostane v spominu, zato delaj domače naloge.

Pet pravil – pravilo 5.

Ne plonkaj !

Pravila, ki jih je vredno spoštovati.

Do učiteljev, delavcev šole in sošolcev bodi spoštljiv in vljuden.

Prehranjevalna veriga

Prehranjevalno verigo je dobro upoštevati:Zjutraj moramo jesti malico in zajtrk. Popoldne manši obrok,dopoldne kosilo in zvečer še večerjo.

pa še pregovor:
zjutraj jej kot kralj,
popoldne kot gospod,
zvečer pa kot berač

Kako naj si zapomnim!?

Uporabljaj debele flumastre! Z njimi si podčrtaj zapiske. Kar je zelo pomembno z rdečo, srednje pomembno z rumeno in malo oz. skoraj nič pomembno z zeleno. Če se le da snov ponavljaj na glas ali si jo nariši ali napiši. Prosi starše, da te izprašajo. Pred in po učenju si privošči vsaj eno uro sprostitve. Branje, kolesarjenje… Privošči si tudi spanec!

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Opisna ocena je z besedami izražen napredek učenca glede na doseganje v učnih načrtih opredeljenih ciljev oziroma standardov znanja.
S številčnim ocenjevanjem se oceni znanje učencev na lestvici od 1 do 5. Številčne ocene so: nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav dobro (4), odlično (5).
Ocena nezadostno (1) je negativna, druge ocene so pozitivne. Z negativno oceno je ocenjen učenec, ki ne doseže minimalnih standardov znanja, določenih v učnih načrtih.

Masaža

Med učenjem si s palcem in kazalcem ZMASIRAJ ČELO. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Cilj miselnih vzorcev

Cilj miselnih vzorcev je:
* Porabiti manj časa za učenje;
* Narediti učenje učinkovitejše;
* Uriti možgane, da bodo spodobni stvarnega logičnega mišljenja, ločevanja bistva od nebistva, zapisovanje kratkih povzetkov, povezovanje pojmov. Ob izdelavi miselnega vzorca boš učno snov sprejemal z očmi, ušesi, roko, svinčnikom, flomastrom… – tako boš oblikoval miselni vzorec s svojo lastno domišljijo in iznajdljivostjo. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Kako se učiti!

V roke primeš zvezek in učbenik in si ga na hitro prelistaš. Ustaviš se pri snovi katero se boš učil. Preberemš 2-krat do 3-krat in narediš miselni vzorec te snovi. Tako narediš za vsako snov. Če ne razumeš kakšne snovi vprašaj starše ali učitelja. Če bi si rad ves miselni vzorec zapomnil si pošpricaj z različnimi parfumi. Pomaga ! Verjemi-tako se jaz učim enkrat na teden. Drugače pa normalno tako kot vi!

Pet pravil – pravilo 3.

Uči se redno!

V NARAVI VSAK DRUGI DAN

VEM, DA JE VSAK DAN V NARAVO BEDASTO ITI, ŠE SPLOH PA POZIMI AMPAK, KO JE LEPO VREME POJDI V PARK, VZEMI S SEBOJ KNJIGO IN BERI! POSKUSI, PRIJETNO SE JE UČITI OB ČIVKANJU PTIC!

Kako lahko pomagajo starši.

Vprašajte se, kaj od otroka pričakujete in kaj bi otrok rad ter ga informirajte, spodbujajte in pohvalite.

Nasvet

Preden se začneš učiti,naredi domačo nalogo.Še pred tem pa si odpri okno, ker možgani boljše delujejo, če imajo dovolj kisika. Nato se začni učiti. Začni s tistim predmetom, ki ti najbolj dela težave. Tistega še posebej dobro ponovi. Obnovi vsako snov, ki ste jo jemali. Če je ne razumeš vprašaj starše ali učitelja. Uči se vsak dan. Uči se sproti. To pomaga. Uči se največ iz knjig in učbenika. Uči se vsaj pol ure temeljito. Potem si privošči sprostitev zunaj. Ko prideš noter,pa vse še 1x ponovi. Pomaga!

Telovadba

Med učenjem nekajkrat POSKOČI na mestu. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Telovadba

Občasno tudi VSTANI od knjige in se malo PRETEGNI ter naredi kakšno TELOVADNO VAJO. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Ob koncu 8. razreda učitelj pri predmetih, pri katerih ne poteka nivojski pouk, oblikuje zaključno številčno oceno na enak način, kot v drugem odstavku prejšnjega člena.
Pri predmetih, pri katerih poteka nivojski pouk, učitelj ob koncu šolskega leta oblikuje oceno v točkah. Pri tem oceni, v kolikšni meri učenec dosega standarde znanja, opredeljene v učnih načrtih in upošteva točke, ki jih je učenec pri predmetu prejel med šolskim letom.
Učitelj oceno v točkah nato pretvori v zaključno številčno oceno v skladu s 17. členom tega pravilnika.

Kaj narediti da si bolje zapomnimo snov?

Po vsaki snovi si vzemi zvezke domov in si preglej in preberi kaj ste delali ta dan.

Kako lahko pomagajo starši.

Preživite s svojim otrokom čim več časa.

Pravilnik o preverjanju znanja v 9 letni OŠ.

Ocenjevanje znanja je ugotavljanje in vrednotenje doseženega znanja. Ocenjevanje znanja določene učne snovi se med šolskim letom opravlja po tem, ko je bila učna snov posredovana, utrjena in je bilo preverjeno, da so jo učenci razumeli ter osvojili.

Zelenjava

Jej čimveč sadja in zelenjave. Več nasvetov v programu Schoolgrad 2.0

Kako lahko pomagajo starši.

Pohvalite otroka, kadar je njegovo vedenje primerno in uspešno.