Priporočilo Darinka Tihole, univ.dipl.psih. , II. OŠ. Rog. Slatina

Sem psihologinja na osnovni šoli in moje delo obsega tudi neposredno delo z učenci, tako z nadarjenimi, kot tudi z učenci s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami.

Z učnimi listi, ki jih dobim na spletni strani otroci. org in na CD ju sem se prvič srečala pred leti, ko sem iskala vaje za učenca, ki je imel težave pri matematiki in angleščini. Iskala sem naloge za utrjevanje, ki so zabavne, »nešolske«, zanimive, ki jih bo učenec z veseljem reševal in tako samostojno utrjeval znanje. Seveda sem najprej jaz naročila CD in po ogledu tega nakup svetovala tudi učencu. Vaje za matematiko in angleščino sva začela delati skupaj v šoli, nato pa je učenec začel reševati naloge doma samostojno. Naloge je izbiral sam, si jih natisnil, samostojno rešil, pregledala in popravila pa sva jih skupaj. Tako si je pridobil kar precej znanja, osnov za nadaljnje delo, ki mu koristijo še danes. Še vedno rešuje naloge s CD ja, saj so pripravljena za vse razrede osnovne šole.

V lanskem šolskem letu sem delala tudi z nadarjenimi učenci nižjih razredov. Pomagala sem si z nalogami za bistre glave in izbirala naloge za višji razred. Učenci so naloge z veseljem reševali, saj so se spopadali z izzivi. Izkušnje, ki so si jih pridobili ob težjih nalogah, so jim koristile na tekmovanju iz logike in matematike, pa tudi na jezikovnem področju.

Že več let delam z učenci, ki premagujejo različne primanjkljaje. Pri izbiri vaj za učence si pomagam s CD, saj lahko izbiram vaje različnih težavnosti in različne vsebine. Včasih rešimo kako vajo samo ustno, težje vsebine pa pisno. Ob reševanju delovnih listov se učenci naučijo tudi, koko se učiti s pomočjo tehnike postavljanja vprašanj. Odgovarjanje na vprašanja je metoda, ki je primerna predvsem za šibkejše učence. CD spodbuja učenje s pomočjo odgovarjanja na vprašanja.

Zame je CD pripomoček, da šibkejši učenci, lažje usvajajo minimalne in temeljne cije, nadarjeni pa višje cilje.

Darinka Tihole, univ.dipl.psih.