Priporočilo – Osnovna šola Kamnica

Sem profesorica razrednega pouka in poučujem v 5.razredu OŠ Kamnica.

Vaše CD-je in učne liste uporabljam pri pouku komaj mesec dni. Toda že danes lahko pohvalim njihovo uporabnost.

Največkrat uporabljam kar CD, včasih sprintam in/ali razmnožim tudi učne liste. Vašega gradiva se posložujem v uvodnih in zaključnih delih učnih ur, ko ponavljamo, utrjujemo, poglabljamo. V uvodnem delu ure včasih uporabim gradivo za napoved ciljev in tudi za motivacijo. Pa tudi samostojnim uram ponavljanja in utrjevanja namenim velik časovni in vsebinski del z Vašim gradivom. Omogoča mi izmenjavo in popestritev učnih dejavnosti.

Vaše gradivo je primerno tudi za:

* dodatno zaposlitev hitrejših učencev pri uri,
* za učence z bralno pisalnimi težavami, ki so zelo motivirani za delo z računalnikom,
* za samostojno učenje,
* za dopolnilni pouk ipd.

V učilnici imamo samo 1 računalnik, vendar imam letos samo 12 učencev.
Včasih gremo v računalniško učilnico, da je delo jahko bolj individualizirano. Uporabljala bom tudi projektor za projekcijo učnih listov.

Kaj pa učenci? Všeč jim je preglednost in sistematičnost vprašanj in snovi, predvsem pa pravilni odgovori in s tem takojšnja povratna informacija o znanju. Da uporabe računalnika pri pouku ne omenjam….

Polonca Vesenjak
OŠ. Kamnica