QR koda. Kaj je to ?

QR koda je uporabnike mobilnih telefonov popolnoma obnorela. Gre za izjemno prakti?no zadevo pametnih mobilnikov, ki omogo?a hitrejše in natan?nejše zajemanje podatkov s tiskanih dokumentov, raznih nalepk, embalaže in podobno. Oznaka QR (Quick Response) seveda pomeni najhitrejši odziv na dano informacijo, zato je uporabna prakti?no povsod.

qr_otrociorgQR koda (QR code) je matri?na oz. dvo-dimenzionalna (2D) ?rtna koda, ki jo je za potrebe avtomobilskega proizvajalca Toyota leta 1994 razvilo japonsko podjetje Denso-Wave. Ime QR je kratica za besedi »Quick Response«, kar pomeni »Hiter odziv«. Na Japonskem je ta vrsta kode najbolj uporabljena ?rtna koda in se pogosto uporablja v oglaševalske namene. Ve?ina japonskih mobilnih telefonov je opremljena s ?italcem za QR kode, po?asi pa ta vrsta ?rtne kode prodira tudi v druge dele sveta predvsem zaradi uporabe na internetu.

Prvotno je bila QR koda namenjena predvsem za uporabo v avtomobilski industriji, a se je kmalu pokazala kot koristna tudi na drugih podro?jih. Zdaj se uporabljena v oglaševalne namene in cilja na uporabnike mobilnih naprav (GSM telefon, PDA, …). QR kode ki vsebujejo URL naslove se vedno bolj pogosto pojavljajo v revijah, na plakatih in letakih tako, da za obisk spletne strani ni potrebno prepisovati URL naslova v mobilno napravo. Telefon (kamero) le usmerimo v kodo in ?e je na telefonu naložen potrebni ?italec bo telefon sam prebral URL naslov in obiskal spletno stran. Potrebna programska oprema oz. ?italec ?rtnih kod je brezpla?no dosegljiv za skoraj vse modele telefonov in PDA naprav (Apple, RIM, HTC, LG, Motorola, Nokia, Palm, Samsung, Siemens, SonyEricsson, …).

qr_trgovinaotrociV QR kodi je mogo?e uporabiti 4.296 alfanumeri?nih znakov, kar pomeni, da zadostuje za nekaj stavkov. Sama uporaba je dokaj preprosta, za branje je potreben mobilnik in program, teh pa je na spletu na voljo že veliko. Ve?ina programov ima vgrajen sistem za samodejno zaznavanje in tako ni potrebno najprej narediti slike, ampak deluje v live na?inu. Vse kar je potrebno je, da fotoaparat telefona usmerite v kodo in ga oddaljite nekaj centimetrov.

Usmerite fotoaparat vašega telefona v QR kodo v tem prispevku in videli boste, kam vas bo prineslo.  V primeru, da na telefonu še nimate naloženega primernega bralnika QR kode, je spodaj nekaj povezav.

Nekaj QR bralnikov za mobitele z android OS :

i-nigma Barcode Scanner
QR Droid
QuickMark QR Code Reader

Vir : Wikipedia