Svetovni dnevi

Tovrstni prazniki imajo za glavni cilj osveščanje svetovnega prebivalstva, da bi kakorkoli pripomogli zoper problem, na katerega se praznik navezuje.

Svetovni dan miru – 1.jan
Svetovni dan religij – 16.jan
Svetovni dan edinosti Cerkve – 19.jan
Svetovni dan spomina na żrtve holokavsta – 27.jan
Svetovni dan indigo otrok – 29.jan
Svetovni dan boja proti kajenju – 31.jan
Svetovni dan mokrišč – 2.feb
Svetovni dan boja proti raku – 4.feb
Svetovni dan bolnikov – 11.feb
Svetovni dan varne uporabe interneta – 11.feb
Svetovni dan materinščine – 21.feb
Svetovni dan civilne zaščite – 1.mar
Svetovni dan varčevanja z energijo – 6.mar
Svetovni dan pripovedništva – 19.mar
Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji – 21.mar
Svetovni dan lutkarjev – 21.mar
Svetovni dan poezije – 21.mar
Svetovni dan strpnosti – 21.mar
Svetovni dan voda – 22.mar
Svetovni dan meteorologije – 23.mar
Svetovni dan tuberkuloze – 24.mar
Svetovni dan mater – 25.mar
Svetovni dan gledališča – 27.mar
Svetovni dan etnologije – 2.apr
Svetovni dan mladinske knji żevnosti – 2.apr
Svetovni dan zdravja – 7.apr
Svetovni dan Romov – 8.apr
Svetovni dan lionizma – 12.apr
Svetovni dan mladih prostovoljcev – 15.apr
Svetovni dan hemofilije – 17.apr
Svetovni dan radioamaterjev – 18.apr
Svetovni dan brez avtomobila – 22.apr
Dan zemlje – 22.apr
Svetovni dan knjige in avtorskih pravic – 23.apr
Svetovni dan intelektualne lastnine – 26.apr
Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu – 28.apr
Svetovni dan plesa – 29.apr
Svetovni dan svobode tiska – 3.maj
Svetovni dan gasilcev – 4.maj
Svetovni dan medicinskih sester in babic – 6.maj
Svetovni dan Rdečega kri ża – 8.maj
Svetovni dan Evrope – 9.maj
Svetovni dan mo żganske kapi – 10.maj
Svetovni dan hipertenzije – 13.maj
Svetovni dan pravične trgovine – 13.maj
Svetovni dan dru żine – 15.maj
Svetovni dan oporečnikov – 15.maj
Svetovni dan podnebnih sprememb – 15.maj
Svetovni dan telekomunikacij – 17.maj
Svetovni dan muzejev – 18.maj
Svetovni dan podjetnic – 18.maj
Svetovni dan kulturnega razvoja – 21.maj
Svetovni dan biodiverzitete – 22.maj
Svetovni dan sonca – 28.maj
Svetovni dan pripadnikov mirovnih operacij ZN – 29.maj
Svetovni dan nekajenja – 31.maj
Svetovni dan športa – 31.maj
Svetovni dan okolja – 5.jun
Svetovni dan gasilcev – 8.jun
Svetovni dan boja proti otroškemu delu – 12.jun
Svetovni dan krvodajalstva – 14.jun
Svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi – 15.jun
Svetovni dan QRP radioamaterjev – 17.jun
Svetovni dan boja proti širjenju puščav in suše – 17.jun
Svetovni dan beguncev – 20.jun
Svetovni dan ALS – 21.jun
Svetovni dan podore żrtvam mučenja – 26.jun
Svetovni dan prebivalstva – 11.jul
Svetovni dan dojenja – 2.avg
Svetovni dan mladih – 12.avg
Svetovni dan boja proti nepismenosti – 8.sep
Svetovni dan preprečevanja samomorov – 10.sep
Svetovni dan prve pomoči – 11.sep
Svetovni dan ohranjanja ozonske plasti – 16.sep
Svetovni dan alzheimerjeve bolezni – 21.sep
Svetovni dan šolskega mleka – 24.sep
Svetovni dan jezikov – 26.sep
Svetovni dan turizma – 27.sep
Svetovni dan gluhonemih – 30.sep
Svetovni dan srca – 30.sep
Svetovni dan arhitekture – 1.okt
Svetovni dan glasbe – 1.okt
Svetovni dan starejših – 1.okt
Svetovni dan vegetarijanstva – 1.okt
Svetovni dan stomistov – 2.okt
Svetovni dan otroka – 3.okt
Svetovni dan varstva żivali – 4.okt
Svetovni dan učiteljev – 5.okt
Svetovni dan bivalnega okolja – 6.okt
Svetovni dan pošte – 9.okt
Svetovni dan duševnega zdravja – 10.okt
Svetovni dan boja proti bolečini – 11.okt
Svetovni dan revmatskih bolezni – 12.okt
Svetovni dan standardizacije – 14.okt
Svetovni dan hoje – 15.okt
Svetovni dan kmetic – 15.okt
Svetovni dan hrane – 16.okt
Svetovni dan hrbteničnih bolezni in okvar – 16.okt
Svetovni dan boja proti revščini – 17.okt
Svetovni dan travme – 17.okt
Svetovni dan osteoporoze – 20.okt
Svetovni dan OZN – 24.okt
Svetovni dan psoriaze – 29.okt
Svetovni dan varčevanja – 31.okt
Svetovni dan znanosti za mir in razvoj – 10.nov
Svetovni dan boja proti odvisnosti – 11.nov
Svetovni dan mladine – 11.nov
Svetovni dan diabetesa – 14.nov
Svetovni dan KOPB – 16.nov
Svetovni dan izseljencev – 17.nov
Svetovni dan študentov – 17.nov
Svetovni dan pozdrava – 21.nov
Svetovni dan televizije – 21.nov
Svetovni dan pravice vedeti – 28.nov
Svetovni dan urbanizma – 29.nov
Svetovni dan boja proti smrtni kazni – 30.nov
Svetovni dan varstva potrošnikov – 30.nov
Svetovni dan boja proti aidsu – 1.dec
Svetovni dan boja proti su żnosti – 2.dec
Svetovni dan invalidov – 3.dec
Svetovni dan prostovoljcev – 5.dec
Svetovni dan človekovih pravic – 10.dec
Svetovni dan gora – 11.dec
Svetovni dan letalstva – 17.dec
Svetovni dan migrantov – 18.dec
Svetovni dan biotske raznovrstnosti – 29.dec
Svetovni dan habitata – 1. ponedeljek v oktobru
Svetovni dan spomina na żrtve cestno-prometnih nesreč – 3. nedelja v novembru
Svetovni dan astme – prvi četrtek v maju
Svetovni dan veterinarjev – zadnja sobota v aprilu

JANUAR Svetovni dan miru: 1. januar • Svetovni dan religij: 16. januar • Svetovni dan edinosti Cerkve: 19. januar • Svetovni dan spomina na žrtve holokavsta: 27. januar • Svetovni dan indigo otrok: 29. januar • Svetovni dan boja proti kajenju: 31. januar

FEBRUAR Svetovni dan mokrišč: 2. februar • Svetovni dan boja proti raku: 4. februar • Svetovni dan bolnikov: 11. februar • Svetovni dan varne uporabe interneta: 11. februar • Svetovni dan materinščine: 21. februar

MAREC  Svetovni dan civilne zaščite: 1. marec • Svetovni dan varčevanja z energijo: 6. marec • Svetovni dan pripovedništva: 19. marec • Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji: 21. marec • Svetovni dan poezije: 21. marec • Svetovni dan strpnosti: 21. marec • Svetovni dan lutkarjev: 21. marec • Svetovni dan voda: 22. marec • Svetovni dan meteorologije: 23. marec • Svetovni dan tuberkuloze: 24. marec • Svetovni dan mater: 25. marec • Svetovni dan gledališča: 27. marec

APRIL  Svetovni dan etnologije: 2. april • Svetovni dan mladinske književnosti: 2. april • Svetovni dan zdravja: 7. april • Svetovni dan Romov: 8. april • Svetovni dan lionizma: 12. april • Svetovni dan mladih prostovoljcev: 15. april • Svetovni dan hemofilije: 17. april • Svetovni dan zemlje: 22. april • Svetovni dan brez avtomobila: 22. april • Svetovni dan knjige in avtorskih pravic: 23. april • Svetovni dan veterinarjev: zadnja sobota v aprilu • Svetovni dan intelektualne lastnine: 26. april • Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu: 28. april • Svetovni dan plesa: 29. april

MAJ  Svetovni dan svobode tiska: 3. maj • Svetovni dan gasilcev: 4. maj • Svetovni dan astme: 4. maj • Svetovni dan babic: 6. maj • Svetovni dan Rdečega križa: 8. maj • Svetovni dan Evrope: 9. maj • Svetovni dan možganske kapi: 10. maj • Svetovni dan medicinskih sester: 12. maj • Svetovni dan pravične trgovine: 13. maj • Svetovni dan hipertenzije: 13. maj • Svetovni dan družine: 15. maj • Svetovni dan podnebnih sprememb: 15. maj • Svetovni dan oporečnikov: 15. maj • Svetovni dan telekomunikacij: 17. maj • Svetovni dan podjetnic: 18. maj • Svetovni dan muzejev: 18. maj • Svetovni dan kulturnega razvoja: 21. maj • Svetovni dan biodiverzitete: 22. maj • Svetovni dan sonca: 28. maj • Svetovni dan pripadnikov mirovnih operacij ZN: 29. maj • Svetovni dan športa: 31. maj • Svetovni dan nekajenja: 31. maj

JUNIJ  Svetovni dan okolja: 5. junij • Svetovni dan gasilcev: 8. junij • Svetovni dan boja proti otroškemu delu: 12. junij • Svetovni dan krvodajalstva: 14. junij • Svetovni dan osveščanja o nasilju nad starejšimi: 15. junij • Svetovni dan boja proti širjenju puščav in suše: 17. junij • Svetovni dan beguncev: 20. junij • Svetovni dan ALS: 21. junij • Svetovni dan podpore žrtvam mučenja: 26. junij

JULIJ  Svetovni dan prebivalstva: 11. julij

AVGUST  Svetovni dan dojenja: 2. avgust • Svetovni dan mladih: 12. avgust

SEPTEMBER  Svetovni dan boja proti nepismenosti: 8. september • Svetovni dan preprečevanja samomorov: 10. september • Svetovni dan prve pomoči: 11. september • Svetovni dan ohranjanja ozonske plasti: 16. september • Svetovni dan alzheimerjeve bolezni: 21. september • Svetovni dan šolskega mleka: 24. september • Svetovni dan jezikov: 26. september • Svetovni dan turizma: 27. september • Svetovni dan gluhonemih: 30. september • Svetovni dan srca: 30. september

OKTOBER  Svetovni dan starejših: 1. oktober • Svetovni dan vegetarijanstva: 1. oktober • Svetovni dan glasbe: 1. oktober • Svetovni dan arhitekture: 1. oktober • Svetovni dan habitata: 1. ponedeljek v oktobru • Svetovni dan stomistov: 2. oktober • Svetovni dan otroka: 3. oktober • Svetovni dan varstva živali: 4. oktober • Svetovni dan učiteljev: 5. oktober • Svetovni dan bivalnega okolja: 6. oktober • Svetovni dan pošte: 9. oktober • Svetovni dan duševnega zdravja: 10. oktober • Svetovni dan boja proti bolečini: 11. oktober • Svetovni dan revmatskih bolezni: 12. oktober • Svetovni dan standardizacije: 14. oktober • Svetovni dan hoje: 15. oktober • Svetovni dan kmetic: 15. oktober • Svetovni dan hrane: 16. oktober • Svetovni dan hrbteničnih bolezni in okvar: 16. oktober • Svetovni dan boja proti revščini: 17. oktober • Svetovni dan travme: 17. oktober • Svetovni dan osteoporoze: 20. oktober • Svetovni dan OZN: 24. oktober • Svetovni dan psoriaze: 29. oktober • Svetovni dan varčevanja: 31. oktober

NOVEMBER  Svetovni dan znanosti za mir in razvoj: 10. november • Svetovni dan boja proti odvisnosti: 11. november • Svetovni dan mladine: 11. november • Svetovni dan diabetesa: 14. november • Svetovni dan KOPB: 16. november • Svetovni dan izseljencev: 17. november • Svetovni dan spomina na žrtve cestno-prometnih nesreč: 3. nedelja v novembru • Svetovni dan boja proti smrtni kazni: 30. november • Svetovni dan študentov: 17. november • Svetovni dan televizije: 21. november • Svetovni dan pozdrava: 21. november • Svetovni dan pravice vedeti: 28. november • Svetovni dan urbanizma: 29. november • Svetovni dan varstva potrošnikov: 30. november • Svetovni dan boja proti smrtni kazni: 30. november

DECEMBER  Svetovni dan boja proti aidsu: 1. december • Svetovni dan boja proti sužnosti: 2. december • Svetovni dan invalidov: 3. december • Svetovni dan prostovoljcev: 5. december • Svetovni dan civilnega letalstva: 7. december • Svetovni dan človekovih pravic: 10. december • Svetovni dan gora: 11. december • Svetovni dan migrantov: 18. december • Svetovni dan medčloveške solidarnosti: 20. december • Svetovni dan biotske raznovrstnosti: 29. december

Vir : Wikipedia