5.vrstica – slike učni listi 2

pravljice_naslovna