Učni listi

V rubriki UČNI LISTI so vam na voljo brezplačni učni listi za vse razrede osnovne šole.
Slovenščina, matematika spoznavanje okolja, fizika, kemija, zgodovina, zemljepis, itd..

Učne liste je dovoljeno uporabiti tudi v procesu preverjanja znanja v osnovni šoli pod pogojem, da izvor učnega lista in avtor ostaneta nespremenjena. Na učnem listu se morata videti glava in noga učnega lista. V nasprotnem primeru kršite avtorske pravice.

Tisti straši , ki želite vašemu otroku omogočiti nekaj več, da otrok osvoji še dodatna znanja in mu s tem pripomorete k boljšemu uspehu v šoli,  se v naši spletni trgovini (trgovina.otroci.org) nahaja še zelo velik izbor učnih listov po zelo sprejemljivi ceni.

Računanje z ulomki   Matematika 2022   1. razred  
2. razred   3. razred   4. razred  
5. razred   6. razred   7. razred  
8. razred   9. razred   Matematika vaje