Angleščina

- Match. Poveži.
- Complete. Dopolni.
- Colour. Pobarvaj.
- Unscramble the words. Razvozljaj besede.
- Find and circle toys. Poišči in obkroži igračke.
- Find and circle things you can find in a park. Poišči in obkroži stvari, ki jih najdeš v parku.
- Find and circle furniture. Poišči in obkroži pohištvo.
- Write the answers. Napiši odgovore.
- four + ____ = nine, seven – ____ = three, ____ + two = eight.
- six + ____ = ten, nine – one = ____, two + zero = ____.
- Complete the crossword with numbers. Dokončaj križanko s števili.
- Count and write the words. Preštej in zapiši.
- Find seven body parts. Poišči sedem delov teles.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.