Angleščina

- Write the appropriate letter. Napiši ustrezno črko.
- Draw the right time. Nariši ustrezen čas.
- Match in the right order. Poveži v pravilni vrstni red.
- Find seven days of the week. Poišči sedem dnevov v tednu.
- Match. Poveži (brother, grandpa, sister, brothers).
- Find twelve months. Poišči dvanajst mesecev.
- Find five feelings. Poišči pet občutkov.
- Circle the odd one out. Obkroži vsiljivca.
- Look and write. Poglej in napiši.
- Complete. Dopolni (present, past).
- Write numbers. Napiši števila.
- Find seven expressions for the weather. Poišči sedem izrazov povezanih z vremenom.
- Find six animals. Poišči šest živali.