Aritmetika

- števila do 10 – dokončaj
- števila do 10 – nariši člane množic.
- vpiši predhodnike in naslednike
- vstavi znak < = >
- zapiši predhodnike števil
- zapiši naslednike števil
- nariši toliko predmetov, kolikor je pik
- preštej pobarvane kvadrate v stolpcih
- zamenjaj seštevanca in izračunaj
- dokončaj račun