Aritmetika in Algebra enačbe in neenačbe

- Enačbe besedilne naloge
- Enačbe in neenačbe
- Enačbe in reševanje enačb