Aritmetika in Algebra funkcija

- Koordinatna mreža
- Medsebojna odvisnost dveh količin
- Odvisni in neodvisni količini

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.