Aritmetika in Algebra funkcija

- Koordinatna mreža
- Medsebojna odvisnost dveh količin
- Odvisni in neodvisni količini