Aritmetika in Algebra naravna števila

- Delitelj
- Najmanjši skupni večkratnik
- Največji skupni delitelj
- Praštevila in sestavljena števila
- Pravila za deljivost
- Pravila za deljivost 2, 5, 10
- Pravilo za deljivost 3, 9
- Pravilo za deljivost 4, 6, 8
- Razcep na prafaktorje
- Skupni delitelji*
- Skupni večkratnik
- Večkratnik

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.