ARITMETIKA IN ALGEBRA – RACIONALNA ŠTEVILA

- Krajšanje in razširjanje ulomkov
- Krajšanje ulomkov
- Primerjanje ulomkov
- Razširjanje ulomkov
- Ulomek in decimalno število
- Ulomek in naravno število
- Ulomki na številskem poltraku
- Ulomki-deli celote
- Urejanje ulomkov