Besede

- poišči enake besede in obkroži črke;
- poišči in pobarvaj enake črke;
- poišči enake in obkroži črke.
- poišči črko, ki je spremenjena
- preslikaj oz. poišči posamezne črke
- preslikaj oz. prepiši besede

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.