Besedilne naloge

- Številu 27 dodaj 7, odvzemi 8, nato še prištej 9.
- V razredu je 20 učencev. V sosednjem razredu je 10 učencev več.
- Vsota je 36, drugi seštevanec je 8.
- Odštevanec je 8, razlika je 54.
- Vsoti števil 29 in 5 dodaj 9.
- Razliki števil 68 in 8 odvzemi 9.
- Razliki števil 8 in 65 dodaj razliko števil 8 in 9.
- Izračunaj vsoto 45 in 28.
- Izračunaj razliko števil 88 in 46.
- Izračunaj vsoto števil 25 in 49.
- Izračunaj razliko števil 89 in 56.
- Vsota je 87. Drugi seštevanec je 47. Koliko je prvi seštevanec?
- Lidija je olupila 14 jabolk, Mateja pa 12.
- Mama je razrezala torto na 16 kosov. Otroci so pojedli 7 kosov.
- Seštej vsoto in razliko 24 in 28.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.