Besedilne naloge

- Na šolski prireditvi je nastopalo 6 skupin po 9 učencev in 4 skupine po 6 učencev.
- Izračunaj vsoto števil 244 in 192. Koliko dobiš?
- Vsoto števil 317 in 286 povečaj za 154. Koliko dobiš?
- V cirkusu je zaposlenih 105 plesalk, 42 klovnov, 1 direktor, 72 artistov in 14 krotilcev živali.
- Poišči razliko števil 520 in 310. Koliko dobiš?
- Številu 290 odvzemi 90, nato še 70. Koliko dobiš?
- Število 420 povečaj za 190, nato še za 320. Koliko dobiš?
- Špela je olupila 220 kostanjev, Kaja pa 157 kostanjev. Koliko sta jih olupili skupaj?
- V krokodilji vasi živi 230 krokodilov.
- Veverica je za zimo pripravila 390 lešnikov. Boter polh ji je podaril 210 lešnikov?
- Poišči vsoto števil 293 in 111, nato zmanjšaj za 132. Koliko dobiš?
- Vsota dveh števil je 489. Drugi seštevanec je 256. Koliko je prvi seštevanec?
- Razliki števil 845 in 460 odvzemi 222. Koliko dobiš?
- Izračunaj vsoto števil 150, 350 in 169. Koliko dobiš?
- Številu 364 dodaj 275, odvzemi 123, nato prištej 484. Koliko dobiš?