Besedna družina

1.  Napiši čim večjo besedno družino, kjer je skupen koren:

a)     -glav-
b)     -ris-
c)     -bol-

2. Iz ponujenih besed izberi le tiste, ki tvorijo eno besedno družino:
grozdje, glagol, gozd, misliti, pesem, sadež, pogozditi, gozdar, gozden, nasad, zagozditi, gozdovi, gozdovnik, drevesa, gaber, gozdarski
_________________________________________________________________

3. Povej, kateri del besede (koren) je skupen v besednih družinah:

a)  širok, širina, širjava  __________________
b)  prikorakati, korak      __________________
c)  glasbilo, glasba        __________________
č)  grablje, nagrabiti      __________________
d)  konjereja, konjiček     _________________
e)  stopalo, stopicati      __________________

4. Korenom besed pripiši čim več besed iz iste besedne družine:

a) –pas-: pastir    _________________________________________
b) –prod-: prodajati     _____________________________________
c) -lom-: zlomim    ________________________________________
č) -gor-: goreti   __________________________________________

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.