Celica

- Iz česa so zgrajeni vsi živi organizmi?
- Kaj je celica?
- Kaj nastaja ob sproščanju energije?
- Kaj se še dogaja s celico?
- pri katerih organizmih v celici potekajo vsi življenjski procesi?
- Kakšne so celice pri mnogoceličnih organizmih?
- Po čem se celice razlikujejo med seboj?
- Kakšna je zgradba celice?
- Kaj najdemo še v rastlinskih celicah?
- Kako s skupnim imenom imenujemo sestavne dele celice?
- Kaj bi po naše pomenilo »celični organeli«?
- S čim lahko opazimo še druge organele, ki so drobnejši?
- Kaj je značilno za vsak celični organel?
- Kaj je celična membrana?
- Kaj ločuje membrana?
- Kaj lahko z elektronskim mikroskopom opazimo na njeni površini?
- Kaj omogočajo drobne vdolbinice na membrani?
- Kaj preko teh vdolbinic uravnava celica?
- Kaj je citoplazma?
- Kaj poteka v citoplazmi?
- Kaj nadzoruje celično jedro?
- Kaj je v celičnem jedru?
- Kako imenujemo nitaste strukture v jedru?
- Kaj gradi vsak kromosom?