Droge, ne hvala

- Katere snovi označujemo z besedo droga?
- Z kaj mnogo ljudi uporablja droge?
- Kdaj govorimo o zlorabi drog?
- Kdo še zlorablja droge?
- Kaj postane droga zasvojencu?
- Kaj postane njegova edina skrb?
- Kaj se zgodi z vedenjem in počutjem človeka, ki zlorablja droge?
- Kakšen postane tak človek?
- Kaj je zasvojenec pripravljen storiti, da pride do svoje dnevne doze?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.