Osnove ekologije

- Kaj je ekologija?
- Kaj je življenjski prostor?
- Kako imenujemo življenjski prostor?
- Kdo živi v življenjskem prostoru?
- Kje se pojavljajo posamezne rastlinske ali živalske vrste?
- Kdo vpliva na lastnosti biotopa?
- Katere aktivne vrste razlikujemo glede na nočno – dnevni ritem?
- Kaj so dnevno aktivne vrste?
- Kaj so nočno aktivne vrste?
- Na Kaj vpliva dolžina dneva?
- Kaj je podlaga?
- Katera je najpogostejša podlaga na kopnem?
- Kaj je lahko tudi podlaga?
- Kaj ugotovimo, če se odpravimo na bližnji cvetoči travnik?
- Kdo predstavlja življenjsko združbo travnika?
- Kaj je populacija?
- Zakaj so lahko populacije iste vrste ločene druga od druge?
- Zakaj se organizmi povezujejo med seboj?
- Kako razvrščamo organizme glede na način prehranjevanja?
- Kako še drugače imenujemo avtotrofne organizme?
- Kateri so avtotrofni organizmi?
- Naštej avtotrofne organizme!
- Kateri so heterotrofni organizmi?
- Kaj razlikujemo med heterotrofnimi organizmi?
- Kaj je ekosistem?
- Naštej ekosisteme!
- Kaj predstavlja pomemben del rastlinske odeje na kopnem delu zemlje?
- Od Katerega sloja je odvisno življenje nižjih slojev?
- Zakaj je v bukovem gozdu dovolj svetlobe za podrast le zgodja spomladi?
- Zakaj v smrekovih gozdovih ni sloja grmičevja in zelišč?
- Katere vrste gozdov nudijo najbolj ugodne razmere za življenje živalskim vrstam ?
- Kateri ekosistem je največji na zemlji?
- Kaj vsebuje vodni ekosistem?
- Kaj se dogaja z vodo?
- Kateri je eden najstarejših umetnih ekosistemov?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.