Veda o življenju

- Kaj je biologija?
- Kaj biologija preučuje?
- Na Kaj vplivajo izsledki biologije?
- Komu služijo izsledki biologije?
- Naštej še druge naravoslovne vede!
- Kaj je potrebno upoštevati za popolno razumevanje življenjskih procesov?
- Na Kaj se deli vsaka veda?
- Kaj je ekologija?
- Na katere smeri se deli ekologija?
- Na katere panoge delimo biologijo?
- Kaj vodi znanstvenika raziskovalca?
- Kaj raziskuje znanstvenik?
- Kaj potrebuje znanstvenik?
- Naštej stopnje znanstvenega raziskovanja!
- Kaj je znanost?
- S kom je povezana znanost?
- Kaj so bili znanstveniki v preteklosti?
- Kaj so delali z znanstveniki?
- Kaj se je potem zgodilo z znanstveniki pod pritiski ljudi?
- Naštej pomembne biološke znanstvenike!
- Kaj je postavil aristotel?
- Kaj je vpeljal linné?
- Kaj sta postavila schleiden in schwann?
- Kako je hook prispeval k razvoju biološke znanosti?
- Kaj je spoznal lamarck?
- Kaj je iznašel fleming?
- Kdo je bil charles darwin?
- Kako se imenuje njegova razvojna teprija?
- Kaj so živa bitja?
- Ali se živa bitja razlikujejo od neživih stvari?
- Naštej lastnosti živih bitij!
- Iz kje živa bitja prejemajo snovi?
- Kaj jim daje hrana?
- Kako pravimo rastlinam, ki proizvajajo hrano?
- Kdo se prehranjuje s hrano, ki jo proizvedejo proizvajalci?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.