Življenska raznovrstnost

- Koliko različnih vrst živali in rastlin živi danes na zemlji?
- Koliko ljudi živi na zemlji?
- Ali sta si vsaj dva človeka po lastnostih čisto enaka?
- Od česa so odvisne lastnosti vseh živih bitjih?
- V katerem svetu je raznolikost izrazitejša?
- Kakšni so organizmi med seboj?
- Komu so organizmi prilagojeni?
- V čem se kaže raznovrstnost ali biodiverziteta življenja na zemlji?
- Kako lahko ugotovimo kakšna je življenjska raznolikost na posameznem območju?
- Kateri so poglavitni vzroki za veliko raznovrstnost življenja v sloveniji?
- Kateri dejavniki ogrožajo življenjsko raznovrstnost?
- Kakšno konvencijo je podpisala slovenija?
- Kaj je glavni cilj konvencije o raznovrstnosti?
- Kaj so rezultati teh prizadevanj?
- Katere rastline in živali so na rdečem seznamu?
- Katero je bilo prvo zavarovano območje v sloveniji?
- Koliko površine je danes zavarovane v sloveniji?
- Katere so zavarovane varstvene skupine?
- Kaj ogroža živalske in rastlinske vrste, ki uspevajo na mokriščih?
- Kaj se dogaja z mokrišči v bližini prometnic?
- Kako se lahko razprostirajo mokrišča?
- Čemu je izpostavljeno rastlinstvo in živalstvo v mokriščih?
- Zakaj je ogrožen visokodebelni sadovnjak?
- Kaj poraščajo visokodebelni sadovnjaki?
- Kaj raste v takih sadovnjakih?
- Kakšno je sadje s teh dreves?
- Kaj se zgodi s suhimi travniki, ki jih gnojimo?
- Kaj se zgodi, če travnike ne kosimo redno?
- Kaj travnike ohranja takšne kot so?
- Česa ni na žitnih poljih z uvedbo hibridnih vrst?
- S čim zatrejo semena plevelov, ki vseeno vzklijejo?
- Kaj predstavlja žitno polje?
- Zakaj so ogrožene mrtvice?
- Kaj so mrtvice?
- Kaj predstavljajo mrtvice?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.