Nikalne povedi

- Obkroži črke pred nikalnimi povedmi.
- Zanikaj naslednje povedi.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.