Nikalne povedi

- Obkroži črke pred nikalnimi povedmi.
- Zanikaj naslednje povedi.