Čestitka

- pobarvaj okvirček pred pravilnim odgovorom;
- v okvirček vpiši da ali ne.