Čigav

- Čigava je lahko barvica, miza, šotor?
- S pisanimi črkami napiši čigave so stvari.
- Dopolni povedi. Piši s pisanimi črkami.