Decimalna števila

- Decimalna števila na številskem poltraku
- Decimalno število
- Desetiški ulomki
- Urejanje decimalnih števil po velikosti
- Zaokroževanje decimalnih števil