Deljenje z dvomestnim številom

- Izračunaj (560 : 70, 810 : 90, 300 : 50, 280 : 40, 630 : 70).
- Izračunaj (78 : 60 = ___, ost. ___, 98 : 10 = ___, ost. ___, 36 : 24 = ___, ost. ___).
- Oče je razdelil 360 kg krompirja v zaboje. koliko zabojev je potreboval?
- Kar ni prav, popravi.
- Koliko dni je 1344 ur?
- Peter ima 680 znamk. rad bi jih zložil v album. na vsako stran gre 15 znak.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.