Družba

- Kaj je Družba?
- VsaKdo ima v življenju različne vloge. Kakšne vloge imaš ti?
- Ali se v vseh vlogah ravnamo enako?
- Kaj se pričakuje od ljudi v določenih vlogah?
- Ali imamo ljudje različne vloge tudi, kadar smo sami? zaKaj?
- Ali imamo različne vloge v različnih skupnostih?
- Kaj določa ravnanje v posameznih vlogah?
- Ali so pravila vedno napisana?
- Kaj se zgodi, če vloge pomešamo?
- Kaj pomeni sodelovati?
- Ali je lahko delati v skupini? zaKaj?
- Ali se sodelovanja lahko naučimo?
- Ali je lahko delo v skupini uspešnejše in hitrejše? Kdaj?
- Česa se moramo pri delu v skupini držati?
- Kdo lahko skrbi za zaporedje in čas posameznih dejavnosti pri skupinskem delu?
- Pri iskanju podatkov lahko naredi vsak neKaj. Kaj?
- Kaj naredimo z zbranimi podatki?
- Kaj storimo potem, ko imamo urejene podatke?
- Kako lahko prikažemo ugotovitve?
- Kdaj je sodelovanje mogoče?
- Kako lahko svoje ravnanje v skupini izboljšaš?
- Kaj je strpnost?
- Kaj je prijatelj?
- Ali imamo lahko več prijateljev?
- Kako hitro sklepamo prijateljstva?
- Ali lahko izberemo prijatelja na ukaz?
- Ali smo lahko z vsemi ljudmi prijatelji?
- Kaj pomeni biti prijateljski?
- Ali se s prijatelji tudi spremo?
- Ali se lahko prijateljstvo konča?
- Kako se počutimo, ko  se prijateljstvo konča?
- Ali lahko prisilimo koga, da je naš prijatelj?
- Ali smo ljudje različni?
- Kaj pomeni, da smo ljudje različni?
- Kdaj se najbolje počutimo?
- Kako se počutimo, ko se vse ne odvija tako, kot si želimo?
- Spori so del življenja. Ali so koristni?
- Kako se pogosto končajo spori?
- Kako lahko razumno in miroljubno rešuješ spore?
- Kakšna čustva izražamo ljudje?
- Kakšni bi bili brez čustev?
- Kaj nam dela težave pri sporih?
- Kako lahko pri sporih obvladamo čustva?
- Ali imamo vsi ljudje čustva?
- Ali  lahko poljubno izbiramo, vključimo Ali izključimo čustva?
- Kako pravimo temu, če nas Kdo s svojim ravnanjem namerno prestraši?
- Kaj štejemo pod ustrahovanje?
- Kakšne so lahko posledice ustrahovanja?
- Kje se lahko zgodi ustrahovanje?
- Kdo je lahko ustrahovan?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.