Družba

- Kaj je domači kraj?
- Kaj je domača pokrajina?
- Kako lahko opišemo domačo pokrajino?
- Ali se pokrajine med seboj razlikujejo?
- Po čem se pokrajine razlikujejo med seboj?
- Kaj je občina?
- Zakaj občine imenujemo tudi upravne enote?
- Kaj ima vsaka občina?
- Kaj je občinsko središče?
- Kaj je v občinskem središču?
- Kdo voli župana?
- Kje volijo župana?
- Na koliko časa volijo župana?
- Kdo pomaga županu pri delu?
- S čim si župan in občinski uradniki pomagajo pri skrbi za občino?
- Zakaj si pomagajo z zemljevidom?
- Na kaj so razdeljene nekatere občine?
- Na kaj so razdeljene mestne občine?
- Zakaj so občine razdeljene?
- Kdo lahko sporoči županu Ali predsedniku krajevne skupnosti, Kaj bi bilo potrebno urediti v domačem kraju?
- Kaj prikazujemo z zemljevidi?
- Kaj so značilnosti površja?
- Kaj je relief?
- Kdaj lahko uspešno uporabljamo zemljevide?
- Kako zemljevid prikazuje pokrajino?
- Kdo riše in dela zemljevide?
- Kako vemo Kaj se nahaja na zemljevidu?
- Kje najdemo vse znake, s katerimi si pomagamo pri branju zemljevida?
- Kje najdemo zemljevid domače pokrajine?
- katere sestavine ima zemljevid?
- Kaj nam pove naslov zemljevida?
- Kaj so zemljepisna imena?
- S čim so označene smeri neba?
- Kako določimo smeri neba, če vetrovnica ni narisana?
- Čemu služi mreža?
- Kaj nam pove datum?
- Kaj je na zemljevidu najtežje prikazati in brati?
- Kako so narisani zemljevidi?
- Čemu služi merilo?
- V kakšnem merilu so vedno narisani zemljevidi?
- Kaj pomeni, da so zemljevidi narisani v zmanjšanem merilu?
- Kako je lahko zapisano merilo?
- Ali vse tri vrste zapisa merila povedo isto?
- katero merilo je najlažje uporabljati?
- Kako lahko ugotovimo kolikšne so razdalje v resnici?
- S čim si pomagamo pri risanju v merilu?
- Kaj je tudi prikazano na zemljevidih pokrajin?
- Kako lahko prikažemo relief?
- Kaj kartografi potrebujejo za risanje reliefa?
- Kdo se ukvarja z merjenjem površja?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.