Družina

- Kako se je ohranjala človeška vrsta?
- Kako imenujemo skupnost staršev in otrok?
- Kaj je glavna značilnost družine?
- Ali je zveza moškega in ženske, ki nimata otrok, družina?
- Katere potrebe ljudje zadovoljijo v družini?
- V kakšni družini imajo otroci dobre pogoje za odraščanje?
- Ali lahko vrtec, šola ali vzgojitelji nadomestijo družino pri zadovoljevanju otrokovih potreb?
- Skozi koliko obdobij gre družina?
- Opiši prvo obdobje družine!
- Kakšno je drugo obdobje družine?
- Kaj se zgodi v tretjem obdobju?
- Kako imenujemo četrto stopnjo?
- Kako rečemo vsem tem obdobjem skupaj?
- Kako imenujemo družine, kjer živita skupaj oba starša in otroci?
- Katera vrsta družine je v naši kulturi najpogostejša?
- Kako imenujemo družino, če le eden od staršev živi z otroki?
- Kako imenujemo mater ali očeta, ki živi sam z otrokom ali otroki?
- Kaj se zgodi po razvezi ali smrti partnerja s staršem, ki ostane sam z otrokom ali otroki?
- Kako imenujemo družino, ki se oblikuje po smrti ali razvezi partnerjev?
- Kaj lahko naredi par, ki ne more imeti svojih »bioloških« otrok?
- Kako imenujemo družino, kjer partnerja posvojita otroka?
- Kakšno vlogo prevzame par ali posameznik s posvojitvijo otroka?
- Katere družine poznamo poleg ožjih?
- Kdo sestavlja razširjeno družino?
- Koliko generacij živi v razširjeni družini?
- S čim pri nas začnejo skupno življenje mladi pari?
- Kdo vodi poroko?
- Kaj par sklene s poroko?
- Ali se vsi pari poročijo?
- Kako imenujemo skupnost moškega in ženske, ki nista poročena?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.