Enačbe

- Določi neznano število.
- Drugi seštevanec je 227, vsota je 514. Koliko je prvi seštevanec?
- Zapiši enačbe in jih reši.
- Imaš število 123. Dobiti hočeš 589. Koliko še moraš prišteti?
- Dopolni manjkajoča števila.
- Metka je kupila nekaj znamk. 28 jih je dala sestri Mojci. Ostalo ji je še 47 znamk.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.