Enačbe

- Izračunaj neznano število.
- Izračunaj neznani faktor in naredi preizkus.
- Šestkratnik nekega števila je 42. Poišči to število.
- Količnik je 5, deljenec je 45. Koliko je delitelj?
- Zmnožek je 72, prvi faktor je 8. Koliko je drugi faktor?