Enačbe

1. Enačbi določi ustrezno rešitev.

a) x + 20 = 28
b) x – 12 = -4
c) 1,5x = 3

2. Zapiši enačbe po besedilu in odgovori.

a) Če število povečam za 6, dobim -1. Katero število je to?
b) Za koliko je število 10 večje od -7?
c) Če nekemu številu prištejem -15, dobim -35. Katero število je to?
d) Če od nekega števila odštejem -12, dobim +6. Katero število je to?

3. Reši enačbe.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.