Fizika – Delo in energija

- Energijske pretvorbe
- Kinetična energija
- Klanec in škripec
- Klanec
- Moč
- O delu in energiji
- Potencialna energija
- Prementanka
- Prožnostna energija
- Računanje dela
- Škripec
- Vzvod
- Energije besedilne naloge
- Računanje kinetične energije
- Računanje potencialne energije