Fizika – Električni tok

- Električna moč
- Električna napetost
- Električni naboj električna sila
- Električni prevodniki in izolatorji
- Električni tok
- Električni upor in ohmov zakon
- Električno delo
- Energijski zakon
- Influenca elektroskop
- Kratki stik in varovalka
- Osnovni elementi električnega kroga
- Strela
- Tok električni naboj besedile naloge
- Tok in napetost različne vezave
- Učinki električnega toka
- Upor žic in drsni upornik
- Zakon o ohranitvi električnega naboja
- Zaporedna in vzporedna vezava porabnikov

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.