Fizika – Temperatura, notranja energija, toplota

- Energija križanka
- Energija se ohranja
- Energijski zakon
- Izparilna toplota
- Notranja energija
- Odisnost vrelišča in tališča od tlaka in primesi
- Specifična toplota
- Sprememba notranje energije
- Sprememba notranje energije s toploto
- Sprememba notranje energije z delom
- Spremembe agregatnega stanja teorija
- Talilna toplota
- Temperatura
- Temperaturno raztezanje kapljevin
- Temperaturno raztezanje računanje
- Temperaturno raztezanje trdnih snovi
- Tlak plina
- Toplotni tok
- Zgradba snovi

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.