Generacije in kulture

- Kaj pomeni beseda generacija?
- O katerih generacijah lahko govorimo?
- Ali lahko generacije prepoznamo tudi v družini?
- Katere generacije prepoznamo v družini?
- Ali je za generacijo najbolj pomembna starost?
- Kaj je najbolj pomembno za generacije?
- Kakšne naloge opravljajo otroci in mladostniki?
- Kakšne naloge opravljajo starši?
- Kakšne naloge opravljajo stari starši?
- Ali je generacija vedno samo skupina prebivalstva?
- Na kaj vplivajo zgodnje mladostnikove izkušnje?
- Ali so se odrasle generacije v preteklih stoletjih ukravjale z mladimi generacijami?
- Kdo so bili razsvetljenci?
- Na kaj so opozorili razsvetljenci v 18. stoletju?
- Na kaj so tedaj postale pozorne starejše generacije?
- Kaj so v 19. stoletju uvedli v evropi?
- Kaj so začele šole deliti s starši?
- Zakaj se je podaljševalo obdobje med otroštvom in odraslostjo?
- Kako imenujemo obdobje med otroštvom in odraslostjo?
- Kakšno je obdobje mladostništva?
- Zakaj je dane sprehod v odraslost precej raztegnjen?
- Kje se ljudje šolajo po dvajsetem letu?
- Zakaj so mnogi mladi še po dvajsetem letu ekonomsko odvisni od staršev?
- Katera je ena poglavitnih znamenj odraslosti?
- Kaj je za mnoge mlade mladost?
- Ali tudi odrasli kdaj sanjajo o mladosti?
- Zakaj odrasli sanjajo o mladosti?
- Ali je slovenska družba dobro poskrbela za starejšo generacijo?
- Kako je slovenska družba dobro poskrbela za starejšo generacijo?
- Kaj dobiva večina starejših ljudi?

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.