GEOMETRIJA IN MERJENJE – OBSEGI IN PLOŠČINE LIKOV

- Deltoid obseg, ploščina
- Kvadrat obseg, ploščina
- Obsegi in ploščine likov
- Paralelogram obseg, ploščina
- Pravokotnik obseg, ploščina
- Romb obseg, ploščina
- Trapez obseg, ploščina
- Trikotnik obseg, ploščina