Geometrija in Merjenje transformacije

- Dvojice kotov
- Načrtovanje kotov s šestilom
- Osna in središčna somernost
- Preslikave
- Simetrala daljice
- Simetrala kota
- Zrcaljenje čez premico
- Zrcaljenje čez točko

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.