Geometrija in Merjenje trikotnik

- Koti v trikotniku
- Načrtovanje trikotnikov
- Osno somerni trikotniki
- Težišče trikotnika
- Trikotnik
- Trikotniku očrtana krožnica
- Trikotniku včrtana krožnica
- Višine trikotnika

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.