Glas E

- Poimenuj kar je na sličicah. Besede zapiši.
- V dvojicah besed izberi tisto, ki je zapisana pravilno in jo podčrtaj.
- V povedi vstavi manjkajoče besede – izbereš jih v oklepajih.
- Popravi napake v povedih. Povedi prepiši.

Za prikaz učnih listov prosimo vklopite piškote tukaj.